کد خبر:366 بازدید: 7465 بازدید
به گزارش روابط عمومی, مددجوی تحت پوشش موسسه با حمایت مهرافرین واحد کارگاه خانگی خود را ایجاد نمود. یکی از مهمترین رویکردهای مهرافرین در فعالیت های خود توانمندسازی مددجویان از طریق اشتغال زایی است . بر اساس سیاست های راهبردی و اجرایی این نهاد مردمی , توانمندسازی جامعه هدف و افزایش توان اقتصادی خانواده های تحت پوشش از جمله برنامه های مهرافرین می باشد ,در این راستا این موسسه با حمایت یاوران یک دستگاه بافندگی جهت  خانم ش.ت که دارای دو فرزند می باشند خریداری و تهیه نمودند. بر این اساس واحد کارگاهی خانگی وی با ثبت سفارش و فروش محصول تولیدی شروع به فعالیت نمود. توانمند سازی مبتنی بر اشتغال خانواده های تحت پوشش جهت کاهش وابستگی و ارتقای عزت نفس ایشان از اهداف کلیدی مهرافرین می باشد

گروه دیما
سئو و پشتیبانی: گروه دیما