01 شهریور 1398 ساعت 09:24

آشنایی با فاطمه دانشور

فاطمه دانشور کارآفرین ایرانی

فاطمه دانشور (متولد ۱۳۵۳)، کارآفرین و تاجر ایرانی و از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در دوره چهارم و عضو اتاق بازرگانی, صنایع, معادن و کشاورزی است. وی کارشناس مدیریت بیمارستانی و کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران است.
مدیرعامل سیاحان سپهر آسیا و بنیانگذار موسسه نیکوکاری مهرآفرین پناه عصر حامی زنان و کودکان بی سرپرست و بدسرپرست کودکان کار و خیابان و بازمانده از تحصیل و نوزادان مادران معتاد و... می باشد.

فاطمه دانشور
فاطمه دانشور مهرآفرین

زندگی من

خواستنی که توانستن شد

امروز خیلیها از من میپرسند عامل موفقیتت چه بود؟ به آنها میگویم که موفقیت من به عوامل متعددی بستگی داشت؛ یکی از این عوامل افراد موثری بودند که در مسیر زندگیام قرار گرفتند و به کمك آنها مسیرهایی به رویم گشوده شد . این نکته همواره برای من عجیب و سوال برانگیز است، زیرا همیشه در کتابها خوانده بودم که شما به اهدافی میرسید که آنها را در ذهنتان تکرار کردهاید. اما من به اهدافی بسیار فراتر از آنچه نوشته بودم رسیدم...

فاطمه دانشور
انتشار فیلم آزار نازنین زهرا توسط پدر -اهل مرند - موجی از خشم و تأثر عمیق در مردم ایجاد کرد ...

انتشار فیلم آزار نازنین زهرا توسط پدر -اهل مرند - موجی از خشم و تأثر عمیق در مردم ایجاد کرد . مردم گوشه ای از گزارش هایی که ما هر روز با آن مواجه هستیم را امروز دیدند. هم اکنون نازنین زهرا در بهزیستی است اما آنچه باید تبدیل به مطالبه جمعی همه ما شود همانند مطالبه ای که در خصوص تصویب لایحه حمایت از کودکان بصورت جمعی داشتیم و نتیجه گرفتیم نوشتن دستورالعملی است از سوی قوه قضاییه که بموجب آن فرزندان طلاق های پرخطر تحت رصد مددکاری نهادی حمایتی درآیند . متاسفم که لایحه ای که تصویب شد از جامعیت کافی برخوردار نیست . متأسفم که کشور ما وزارتخانه مستقل رفاه و تامین اجتماعی همانند بسیاری کشورهای توسعه یافته ندارد . متأسفم که ما سند ملی رفاه اجتماعی نداریم تا در آن برنامه حمایتی اقشار آسیب پذیر بویژه کودکان مشخص شده باشد و متأسفم که متخصصین دلسوز حوزه اجتماعی ما هیچ جایگاه و فرصت کار نیافتند و به کناری رانده شدند . متأسفم که برنامه های توسعه ای کشورم انسان محور نیست . اما در همین فضا و شرایط نا مطلوب ، مطالبه گری مردم اندکی کار را پیش میبرد . بدلیل شرایط نابسامان اقتصادی و اجتماعی و فروپاشی اخلاق ، طلاق بصورت عجیبی در حال افزایش است و در این بین باز این کودکان بی دفاع هستند که قربانی می شوند بویژه فرزندان طلاق های پر خطر که یک یا دو والد درگیر یک یا چند نابهنجاری یا بیماری خطرناک روانی و یا اعتیادند . براحتی می‌توان در سیستم قضایی و طی دستورالعملی مشخص و جامع هنگام صدور حکم طلاق ، فرزندان در معرض خطر را در جدایی های پر خطر شناسایی کرد و قاضی می تواند حکم بر نظارت در وضعیت فرزندان طلاق توسط مددکاران یک نهادحمایتی و همینطور خیریه هایی همانند مهرآفرین که سیستم مددکاری دارند دهد. ما بسیاری از کودکان در معرض خطر را با رصد و مداخله بموقع مددکاری نجات می دهیم که لازمه اش بازدیدهای دوره ای از وضعیت کودک در معرض خطر است . امیدوارم نوشته مرا یک مقام قضایی تصمیم ساز بخواند و دلی بسوزاند

آخرین اخبار

1391-1396 کلیه حقوق برای وب سایت فاطمه دانشور محفوظ است.

Template Design:Dima Group