کد خبر:1226 بازدید: 5272 بازدید
۱۰ سپتامبر روز جهانی مقابله با خودکشی

امروز ۱۰ سپتامبر روز جهانی مقابله با خودکشی است . کشورهای توسعه یافته چون سوئد و ژاپن با ارائه راهکارهایی توانسته اند آمارهای خودکشی خود را کاهش دهند . فقر و تنگدستی این روزهای مردم ایران شرایط شکننده ای برایشان بوجود آورده است و اخبار خودکشی از فقر و تنگدستی را می شنویم همانند ماجرای خودکشی والدین جوان دو کودک خردسال ایلامی و یا ماجرای خودسوزی مردی مقابل شهرداری تهران . دهم سپتامبر در همه کشورهای پیشرو انواع و اقسام نشست ها و کنگره ها برگزار میشود تا به راهکاری برسند . در این شرایط و گذر سختی که مردم بویژه قشر فقیر جامعه باید پشت سر گذارند چه راهکارهایی برای افزایش تاب آوری و آستانه تحمل افرادی که به مرز شکنندگی رسیدند پیشنهاد می کنید ؟ برنامه ریزان ما باید این موضوعات را جدی گرفته و بدنبال افزایش نشاط اجتماعی و سطح تاب آوری مردم کنند . شما چه راهکاری برای افزایش تاب آوری و تحمل این روزهای سخت پیشنهاد می کنید ؟


گروه دیما
سئو و پشتیبانی: گروه دیما