کد خبر:1219 بازدید: 5366 بازدید
یک هفته اول مهر امسال هم همانند سال گذشته بین کودکان بلوچ بودم ...

یک هفته اول مهر امسال هم همانند سال گذشته بین کودکان بلوچ بودم . کودکانی که هیچوقت متوجه نشدم چرا باید سیلی تبعیض را بخورند. وقتی از مدیران مدارس می شنیدم که می گفتند بودجه سرانه تخصیص یافته به مدرسه شان سالی سیصد هزار تومان است هیچ نداشتم بگویم که بپرسم چرا بچه ها نیمکت ندارند یا چرا تخته سیاه ندارند یا چرا شیشه های شکسته مدارس را تعویض نمی کنید . نمیدانم کسانی که می نشینند و بودجه کشور را تقسیم می کنند بر چه اساس و استدلالی چنین رقمی را به سیستان و بلوچستان اختصاص می دهند ؟ شاید سیستان و بلوچستان به راه اندازی کمپین های مطالبه گری اجتماعی نیار داشته باشد نظیر آنچه برای تصویب لایحه حمایت از کودکان انجام دادیم .
@raz_charity
@hamidfarahanirad
@mehrafarincharity


گروه دیما
سئو و پشتیبانی: گروه دیما