کد خبر:1141 بازدید: 3611 بازدید
«قانون» از پژوهشي درباره كودك آزاري والدين گزارش مي دهد

اتفاق تلخی که در سال جاری نيز بسیار از آن شنیده ایم و پرونده های بسیاری با اسامی معصومانه دختران و پسران این سرزمین شکل گرفته که یا منجر به مرگ آن‌ها شده و یا با شدید ترین آسیب های روحی و جسمی...

موضوع کودک آزاری ، در جامعه ایران دیگر از موارد استثنایی گذشته است و هر روز بر فراگیری آن افزوده می شود. اتفاق تلخی که در سال جاری نيز بسیار از آن شنیده ایم و پرونده های بسیاری با اسامی معصومانه دختران و پسران این سرزمین شکل گرفته که یا منجر به مرگ آن‌ها شده و یا با شدید ترین آسیب های روحی و جسمی، مرگ تدریجی آن‌ها را رقم زده است. کودک آزاری از جمله موضوعاتي است که با وجود علنی شدن بسیاری از جنبه‌هاي آن، هنوز در زمره موضوعات قابل توجه در محافل قانونگذاری و اجرایی کشور قرار نگرفته و این موضوع بر گسترش یافتن بیش از پیش آن تاثیر گذاشته است. در اين ميان، تنبیه‌های بدنی شدید میان کودکان در خانواده های شهری و روستایی در کنار آسیب‌های روحی و جسمی آن، به موضوعی تبدیل شده که امروز بسیاری از خیریه ها و مددکاران اجتماعی نیز، وقت و توان خود را برای کاهش آلام ناشی از کودک آزاری در خانواده ها گذاشته اند. از اين رو برای بررسی هرچه بهتر و دقیق‌تر موضوعات مربوط به کودک آزاری، چندی قبل پژوهشی میدانی صورت گرفته که فاطمه دانشور، عضو سابق شورای شهر تهران و رییس موسسه مهرآفرین ، بخش هایی از آن را در اختیار «قانون» گذاشته است. وی می گوید که این پژوهش ، مشتی نمونه خروار از عمق آسیب اجتماعی کودک آزاری در ایران است که نیاز به قانونگذاری جدی در حمایت از کودکان آسیب دیده دارد. كودك آزاري و تنبيه هاي آنان اشكال مختلفي دارد كه جسمي، غفلت و بي‌توجهي، بهره‌كشي و استثمار كودك، عاطفي و رواني و نيز جنسي از جمله آن‌هاست. در ميان اقسام مذكور دو قسم اول، از جانب افرادي ارتكاب مي‌يابد كه رابطه آنان با طفل، برحسب قانون، قرارداد و يا عرف، مبتني بر اقتدار و تسلط است و مصداق اين افراد نيز، والدين كودك به شمار مي‌روند.كودك‌آزاري به لحاظ ويژگي‌هاي خاص خود كمتر مورد گزارش واقع مي‌شود و بنابراين آماري رسمي در اين زمينه چندان ارائه نشده است. اين امر در كشور ما نيز مشهود است، اما ذكر يك آمار در اين رابطه خالي از فايده نيست.يافته‌هاي يك پژوهش مقطعي كه با مطالعه افراد مراجعه كننده زير 18سال به سه درمانگاه تخصصي اورژانس كودكان تهران صورت گرفت، نشان مي‌دهد كه در مجموع 2/12درصد نمونه‌ها يعني 367 كودك مورد آزار جسماني شديد بوده‌اند و شدت آسيب وارده در 8/12درصد موارد شديد و در 2/87درصد موارد در حد متوسط بوده كه 5/48درصد توسط پدر و 3/28درصد توسط مادر بوده است.


گروه دیما
سئو و پشتیبانی: گروه دیما