مصاحبه

توضیحات فاطمه دانشور، مدیر موسسه خیریه "مهرآفرین" درباره وضعیت کودکان کار و نقش ان‌جی‌او ها

برنامه‌های مدیران در زمینه آسیب‌های اجتماعی حل کننده مسائل نیست، فقط جمع‌کننده است


گروه دیما
سئو و پشتیبانی: گروه دیما