کد خبر:1090 بازدید: 4654 بازدید

بیست و پنجم تیرماه در ایران، به نام روز بهزیستی و تامین اجتماعی نامگذاری گردیده ....

بیست و پنجم تیرماه در ایران، به نام روز بهزیستی و تامین اجتماعی نامگذاری گردیده .

سازمان بهزیستی كشور، به موجب لایحه قانونی سال 1359 در جهت تحقق مفاد اصول ۳، ٢١ و ٢۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در زمینه تحقق عدالت اجتماعی تشكیل شده است.

سازمان بهزیستی برای کمک به قشرهای محروم و انسان هایی که بنا به دلایل محیطی، اجتماعی، اقتصادی و ارثی و نیز داشتن مشکلات جسمی، روانی، عاطفی، گرفتار مشکلات و دچار عدم تعادل شده اند، تأسیس شده است.

سازمان بهزیستی با کمترین حمایت های دولتی و با تکیه بر مشارکت مردمی و همکاری سازمان ها، در راه گسترش خدمات توان بخشی، امدادی، بازپروری و کمک به تأمین حداقل نیازهای گروه های کم درآمدی که قادر به توانایی و خودکفایی اقتصادی نیستند، فعالیت می کند.

و همچنین سازمان تامین اجتماعی که یک سازمان بیمه گر اجتماعی است.

از نام هر دو سازمان بر می آید که گامهایشان را در جهت عدالت اجتماعی و همچنین کمک به جامعه فرودست بردارند . این که کارنامه ی هر دوی این سازمان تا به امروز چه اندازه قابل دفاع هست یا نه، مقوله ای نیست که بتوان در این مجال کوتاه به آن پرداخت . اما چیزی که واضح است اینست که سازمان بهزیستی بدلیل گستردگی آسیب های اجتماعی بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت است این تقویت هم وظیفه دولت است با تخصیص بودجه کافی جهت توسعه ساختارهای زیر بنایی آن متناسب با رشد آسیب های اجتماعی کشور و هم وظیفه مردم که با کمک به این سازمان یا خیریه های زیر مجموعه این نهاد ، باعث تقویت بنیه این نهاد متولی رسیدگی به حال درماندگان و کم توانان اجتماعی شود . همینطور امیدوارم سازمان تامین اجتماعی بتواند روزی عدالت اجتماعی را در این کشور با تحقق بیمه همگانی پیاده سازی نماید . سازمان های مردم نهاد همواره یکی از بازوهای مهم سازمان بهزیستی بوده که شاید بدون کمک آنها و خیرین، این سازمان نمی توانست به راه خود ادامه دهد .

با توجه به حجم بالای مشکلات اجتماعی موجود، حضور موسسات نیکوکاری مردمی در کنار این سازمان توانسته نقش موثر و شایانی را در رسیدن به رفع مشکلات ایفا نماید.

این روز را به تمامی پرسنل زحمتکش هر دو سازمان و به خصوص پرسنل کوشا و مهربان سازمان بهزیستی در سراسر کشور تبریک می گویم و آرزو دارم تا بتوانیم به کمک همه ی مردم مشکلات را به شکلی ریشه ای از بین ببریم .                                                           

فاطمه دانشور


گروه دیما
سئو و پشتیبانی: گروه دیما