فاطمه دانشور | عضو شورای شهر | مهرآفرین

بزرگ کردن قلم برگشت به حالت عادی قلم کوچک کردن قلم چاپ صفحه پی دی اف صفحه ارسال به دوستان

نشست تخصصي " دستفروشي در شهر"با حضور نمايندگان دستگاههاي متولي ، مديران شهري ، كارشناسان شوراي شهر ، اساتيد دانشگاه و نمايندگان جامعه مدني در شوراي شهر برگزار شد.

نشست تخصصي " دستفروشي در شهر"با حضور نمايندگان دستگاههاي متولي ، مديران شهري ، كارشناسان شوراي شهر ، اساتيد دانشگاه و نمايندگان جامعه مدني در شوراي شهر برگزار شد.
سخنرانان به خوبي به تبيين ابعاد مختلف اين پديده اجتماعي پرداختند .
در پايان نيز مقرر شد طي تشكيل كارگروهي علت عدم موفقيت اجرايي  شدن آيين نامه " ساماندهي دستفروشان شهر تهران "كه سال ٨٥ در شوراي شهر مصوب شده بود بررسي شود . آنچه بنظر مي آيد در شمردن علل دستفروشي كمتر به ان توجه شده و مورد غفلت بوده ، ناديده انگاشتن جامعه اي كه در دل آسيب هاي اجتماعي شهر زيست ميكنند مناطقي نظير حاشيه هاي شهر و يا هرندي كه بسيار افرادي ديده ميشوند كه فاقد اوراق هويتي و شناسنامه مي باشند و دچار انواع آسيب ها هستند و كودكان آنها از همه خدمات اجتماعي بي بهره اند و عمده درآمدشان از خرده فروشي مواد مخدر و سرقت است . چنانچه دستفروشي كنند شغل شرافتمندانه اي انتخاب كرده اند . چراكه بفرض رونق اقتصادي نيز بدليل هويت قانوني نداشتن از فرصتهاي شغلي مساوي با ساير شهروندان برخوردار نيستند.
لذا تا مسئله بدرستي فهم و درك نشود
نميتوان براي آن راهكار صحيح تجويز كرد . در شرايط حاضر در مناطق اسيب خيز جمعيت كيفري رو به افزايش است و اين جمعيت بدرستي بايد مورد تحليل قرار گيرد و متولي جدي براي سامان دادن به اين جمعيت باز تعريف شود . و فكري براي سيستم معيوب تامين اجتماعي كشور شود و پياده سازي اصل بيست و نه قانون اساسي كه برخورداري آحاد ملت از رفاه و تامين اجتماعي را حقي همگاني ميداند و دولت را مسئول اجرايي شدن اين اصل ميداند سرلوحه اقدام مسئولين قرار گيرد.

فاطمه دانشور عضو شورای شهر

web stats log analyzer

1391-1396 کلیه حقوق برای وب سایت فاطمه دانشور محفوظ است.

Template Design:Cyanviolet Group