27 شهریور 1398 ساعت 18:40

آشنایی با فاطمه دانشور

فاطمه دانشور کارآفرین ایرانی

فاطمه دانشور (متولد ۱۳۵۳)، کارآفرین و تاجر ایرانی و از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در دوره چهارم و عضو اتاق بازرگانی, صنایع, معادن و کشاورزی است. وی کارشناس مدیریت بیمارستانی و کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران است.
مدیرعامل سیاحان سپهر آسیا و بنیانگذار موسسه نیکوکاری مهرآفرین پناه عصر حامی زنان و کودکان بی سرپرست و بدسرپرست کودکان کار و خیابان و بازمانده از تحصیل و نوزادان مادران معتاد و... می باشد.

فاطمه دانشور
فاطمه دانشور مهرآفرین

زندگی من

خواستنی که توانستن شد

امروز خیلیها از من میپرسند عامل موفقیتت چه بود؟ به آنها میگویم که موفقیت من به عوامل متعددی بستگی داشت؛ یکی از این عوامل افراد موثری بودند که در مسیر زندگیام قرار گرفتند و به کمك آنها مسیرهایی به رویم گشوده شد . این نکته همواره برای من عجیب و سوال برانگیز است، زیرا همیشه در کتابها خوانده بودم که شما به اهدافی میرسید که آنها را در ذهنتان تکرار کردهاید. اما من به اهدافی بسیار فراتر از آنچه نوشته بودم رسیدم...

فاطمه دانشور
به بهانه روز ملی بهزیستی

.بهزیستی و تامین اجتماعی به معنای برقراری راهکارهای حمایتی غیربیمه ای است برای زنان، کودکان و شهروندانی که نیازمند فضایی عادلانه تر و حمایتی بیش از سایرین برای تامین زیستی بهتر در جوامع امروز هستند...

بهزیستی و تامین اجتماعی به معنای برقراری راهکارهای حمایتی غیربیمه ای است برای زنان، کودکان و شهروندانی که نیازمند فضایی عادلانه تر و حمایتی بیش از سایرین برای تامین زیستی بهتر در جوامع امروز هستند. در شرایطی که سلامت جسم، جان و روان شهروندان زیربنایی ترین عامل پیشرفت و تکامل در جوامع است، بخش عمده ای از جوامع مدرن شهری درگیر در نوعی فقر در اقتصاد، فقر در اجتماع یا فقر در فرهنگ هستند. زنان و کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست، مردان، زنان و کودکان گرفتار در دام اعتیاد، متکدیان و افراد بی خانمان بخشی از قربانیان آسیب دیدگی های اجتماعی را تشکیل می دهند که بدون توجه جامعه و مسئولان، زیست در شأن انسان برای آنان غیرممکن خواهد شد.
بی توجهی به آسیب دیدگان اجتماعی و دیده نشدن آنان در برنامه ریزی های شهری، از یک طرف بخش قابل توجهی از شهروندان را از حقوق بنیادینشان برای داشتن یک زندگی سالم، همراه با امکان پیشرفت و خدمت رسانی به جامعه محروم می کند و هم از طرف دیگر با گسترش فقر و ناامنی و حضور روزافزون افرادی که نمی توانند با جامعه همسو و هماهنگ شوند، زیست شهری سایرین را با مشکلات عدیده روبه رو خواهد کرد. متاسفانه بروز آسیب های اجتماعی و حضور آسیب دیدگان از واقعیات در فرآیند توسعه شهری است. گسترش شهرنشینی، فقر اقتصادی، بی کاری، مهاجرت روستائیان و گسترش حاشیه نشینی و فقر فرهنگی و اجتماعی آفاتی است که در جریان توسعه یافتگی بروز پیدا می کند و اجتناب ناپذیر است؛ اما مدیران شهری باید با برنامه ریزی صحیح و همکاری با سایر نهادهای مرتبط در وهله اول از گسترش آسیب دیدگی اجتماعی جلوگیری کرده و از سوی دیگر به درمان و امدادرسانی به قربانیان بپردازند.
خوشبختانه شورای شهر چهارم با درک صحیح نسبت به نیاز به برنامه ریزی جهت انجام اقدامات پیشگیرانه و درمانی در راستای بهبود معضل آسیب دیدگی اجتماعی اقدام به تاسیس کارگروه آسیب های اجتماعی در کمیته اجتماعی این شورا کرده است و اقدامات کارشناسی، مطالعاتی و اجرایی متعددی در حال انجام در این کارگروه می باشد. بی شک یکی از مهم ترین چالش هایی که در راه برنامه ریزی شهری در حوزه آسیب دیدگی اجتماعی وجود دارد، نبود مطالعات آماری صحیح و قابل اعتماد در رابطه با گستردگی آسیب دیدگان اجتماعی است. در وضعیتی که کودکان کار، کودکان خیابانی، معتادان، زنان و دختران فرار و خیابانی، متکدیان و نظایر آنان به عنوان جامعه هدف شناسایی شده اند، اما آمار و اطلاعات دقیقی در رابطه با گستردگی حضور آنان در شهر در دسترس نیست، همین مسئله انجام مطالعات عمیق در رابطه با علل و راه های پیشگیری و درمان مسائل مرتبط با آنان را نیز سخت می کند. بر همین اساس کارگروه تخصصی آسیب های اجتماعی کمیته اجتماعی شورای شهر تهران، بخشی از فعالیت های خود را معطوف به انجام مطالعات کارشناسی کرده است.

از طرف دیگر، یکی از راهکارهای جلوگیری از گسترش و درمان آسیب دیدگی های اجتماعی ایجاد مراکزی جهت کنترل، مدیریت، حمایت و توانمندسازی قربانیان است. این مراکز ضمن تضمین سلامت اجتماعی جامعه، منجر به گسترش بهداشت، افزایش امنیت و عدم تسری به سایر شهروندان در معرض خطر می شود. این مراکز با مهارت آموزی و حرفه آموزی به آسیب دیدگان اجتماعی آنان را از افرادی صرفاً مصرف کننده و گاه مخرب به شهروندانی تولیدکننده و خدمتگزار تبدیل می کنند. در همین راستا کمیته اجتماعی با برقراری یک تفاهم نامه با سازمان رفاه شهرداری تهران مقرر کرده است تا تعدادی مراکز تخصصی جهت پایش اعتیاد برای مردان، زنان و کودکان در قالب مواد 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر تشکیل شود، تا در این مراکز پایش مددجویان، از پروسه تکمیل درمان تا مهارت آموزی، حرفه آموزی و اشتغال مورد حمایت قرار گیرند. از دیگر اقداماتی که مورد توجه کمیته اجتماعی قرار گرفته است مسئله کودکان کار و کودکان خیابانی است. این کمیته در حال انجام مطالعات کارشناسی برای شناسایی مناطقی در شهر تهران، برای ایجاد 10 سامان سرا ویژه کودکان است؛ تا خدمات جذب و شناسایی، انجام مددکاری و روانشناسی و توانمندسازی با توجه به ویژگی ها و نیازهای خاص برای این کودکان انجام شود. مشابه این عمل قرار است برای ایجاد 2 سامان سرای ویژه زنان و مردان نیز انجام گیرد که امید است با تشکیل این مراکز امکان خدمت رسانی به این بخش محروم از جامعه محقق شود.

1391-1396 کلیه حقوق برای وب سایت فاطمه دانشور محفوظ است.

Template Design:Dima Group