30 شهریور 1400 ساعت 12:02

آشنایی با فاطمه دانشور

فاطمه دانشور کارآفرین ایرانی

فاطمه دانشور (متولد ۱۳۵۳)، کارآفرین و تاجر ایرانی و از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در دوره چهارم و عضو اتاق بازرگانی, صنایع, معادن و کشاورزی است. وی کارشناس مدیریت بیمارستانی و کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران است.
مدیرعامل سیاحان سپهر آسیا و بنیانگذار موسسه نیکوکاری مهرآفرین پناه عصر حامی زنان و کودکان بی سرپرست و بدسرپرست کودکان کار و خیابان و بازمانده از تحصیل و نوزادان مادران معتاد و... می باشد.

فاطمه دانشور
فاطمه دانشور مهرآفرین

زندگی من

خواستنی که توانستن شد

امروز خیلیها از من میپرسند عامل موفقیتت چه بود؟ به آنها میگویم که موفقیت من به عوامل متعددی بستگی داشت؛ یکی از این عوامل افراد موثری بودند که در مسیر زندگیام قرار گرفتند و به کمك آنها مسیرهایی به رویم گشوده شد . این نکته همواره برای من عجیب و سوال برانگیز است، زیرا همیشه در کتابها خوانده بودم که شما به اهدافی میرسید که آنها را در ذهنتان تکرار کردهاید. اما من به اهدافی بسیار فراتر از آنچه نوشته بودم رسیدم...

فاطمه دانشور
این دوره در انتخابات اتاق های بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی تهران ثبت نام نکردم .

این دوره در انتخابات اتاق های بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی تهران ثبت نام نکردم . هشت سال قبل با اهدافی وارد اتاق بازرگانی شدم که در تشکلی که متعلق به شرکت‌های بازرگانی و بخش خصوصی است بتوانم به حل مسائل و مشکلات بخش خصوصی کمک کنم و هم جایگاهی برای موضوعاتی چون مسئولیت اجتماعی شرکتی ایجاد کنم . بدلیل ساختار بیمار اتاق با چالش های فراوان و خارج از تصور مواجه شدم . ساختاری بیمار و آفت زده که مانع انعکاس صدای هر کارآفرین آزاده ای می شود بهرحال خاطرات این هشت سال را هم خواهم نوشت و امید آن دارم که این تنها تشکل و خانه بخش خصوصی از سیاستزدگی در امان بماند و اجازه دهد کارآفرینان آزاده و درد آشنا بر کرسی های آن نشسته و برای پویایی اقتصاد ایران به تصمیم سازی های کلان حوزه اقتصاد کمک کنند البته که در این دوره از انتخابات هم بعید میدانم فرصت به کارآفرینان آزاده داده شود چرا که ملکه تولید کارت های عضویت بدون پشتوانه سال هاست که این مسیر را بسته است . بهر حال آنچه در توان داشتم بکار بردم و با وجود سنگ اندازی های فراوان تنها توانستم در حوزه پیاده سازی مفهوم مسئولیت اجتماعی توفیقات بسیار اندکی بدست آورم از دیگر سوی امیدی به بهبود وضعیت اقتصاد ایران با توجه به سیاستهای غلط فعلی نمی بینم و اتاق بازرگانی مدتهاست که از گردونه کمک به تصمیم سازی در حوزه اقتصادی ایران خارج شده و تبدیل به تماشاخانه ای بیش نشده است که صرفأ مشغول تماشای ویرانی اقتصاد ایران است البته که چندین دلیل دارد که در این نوشتار نمی گنجد . وقتش بود از این تماشاخانه بیرون بیایم . گفتنی است فعالیت در اتاق بازرگانی بصورت داوطلبانه است و تشکلی است که باید به پایداری و تقویت بخش خصوص ( مردمی ) کشور کمک کند

1391-1396 کلیه حقوق برای وب سایت فاطمه دانشور محفوظ است.

Template Design:Dima Group