فاطمه دانشور | عضو شورای شهر | مهرآفرین

بزرگ کردن قلم برگشت به حالت عادی قلم کوچک کردن قلم چاپ صفحه پی دی اف صفحه ارسال به دوستان

انتخابات شورای شهر تهران

در پنجمين دوره انتخابات شورای شهر تهران شركت كرده انصراف نخواهم داد. اگر ليست اعلام شده ، ليستی منسجم ، قوی و جامعه پذير بود و حتی اگر تاييد اكثريت بزرگان اصلاحات را بهمراه داشت و در چار چوب رعايت اخلاق و امانت داری بسته می شد قطعا از ليست اعلام شده حمايت ميكردم ليكن با توجه به عدم رعايت شرايط مذكور و وارد بودن نقد بزرگانی از اصلاحات چون جواد امام ( مديرعامل بنياد باران ) و ديگران و بخاطر ميثاقی كه با خدا بسته و چهارده سال مشغول خدمت رساني به كم توانان اجتماعی می باشم وعلی الخصوص و علی الخصوص به خاطر شيرخوارگان گرسنه شهر تهران ، بی خانمان ها ، كودكان كار ، زنان بی پناه ، كارتن خواب ها با اقتدار در اين دوره از رقابت انتخاباتی شركت نموده و كرسی بی صدايان را واگذار نخواهيم كرد و با كمك شما همچنان با صدايی رسا و بلند از دردها سخن خواهم گفت و مطمئنم كه با پيچيدن صدايم در كوه هاي بلندی چون شما ، صدايم هزار بار رساتر ، گويا تر و محكم تر از هميشه ، روايتگر زندگی در شهر و مدافع حقوق بی صدايان خواهد شد . بزودی ليست منسجم و جامعه پذيری به طرفداران جامعه بزرگ اصلاحات معرفی خواهد شد

فاطمه دانشور عضو شورای شهر

web stats log analyzer

1391-1396 کلیه حقوق برای وب سایت فاطمه دانشور محفوظ است.

Template Design:Cyanviolet Group