03 فروردين 1398 ساعت 23:49

آشنایی با فاطمه دانشور

فاطمه دانشور کارآفرین ایرانی

فاطمه دانشور (متولد ۱۳۵۳)، کارآفرین و تاجر ایرانی و از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در دوره چهارم و عضو اتاق بازرگانی, صنایع, معادن و کشاورزی است. وی کارشناس مدیریت بیمارستانی و کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران است.
مدیرعامل سیاحان سپهر آسیا و بنیانگذار موسسه نیکوکاری مهرآفرین پناه عصر حامی زنان و کودکان بی سرپرست و بدسرپرست کودکان کار و خیابان و بازمانده از تحصیل و نوزادان مادران معتاد و... می باشد.

فاطمه دانشور
فاطمه دانشور مهرآفرین

زندگی من

خواستنی که توانستن شد

امروز خیلیها از من میپرسند عامل موفقیتت چه بود؟ به آنها میگویم که موفقیت من به عوامل متعددی بستگی داشت؛ یکی از این عوامل افراد موثری بودند که در مسیر زندگیام قرار گرفتند و به کمك آنها مسیرهایی به رویم گشوده شد . این نکته همواره برای من عجیب و سوال برانگیز است، زیرا همیشه در کتابها خوانده بودم که شما به اهدافی میرسید که آنها را در ذهنتان تکرار کردهاید. اما من به اهدافی بسیار فراتر از آنچه نوشته بودم رسیدم...

فاطمه دانشور

نشست خبري كميته اجتماعي شوراي شهر تهران با حضور خبرنگاران حوزه شهري و اجتماعي خبرگزاري ها در محل شوراي شهر تهران برگزار شد:

در اين نشست گزارش كليات عملكرد چهارساله كميته اجتماعي ارائه شد كه مهمترين عناوين آن بشرح ذيل است : - گنجاندن مواد و سرفصل هاي مغفول مانده حوزه اجتماعي شهر در برنامه پنجساله شهرداري تهران علي الخصوص پررنگ شدن مداخلات شهرداري و ورود جدي اين نهاد به حل معضل آسيب هاي اجتماعي در محلات پرخطر شهر .- انجام بيست و يك بازديد شبانه كه عمدتا بين ساعات ٢٣ تا ٣ صبح انجام شده طي چهارسال گذشته كه منجر به تهيه شصت و هفت گزارش از وضعيت اجتماعي محلات پرخطر شهر تهران گرديد و ارائه به نهادهاي تصميم سازجهت مداخله . - ايجاد حساسيت و بيان موضوعاتي از جنس آسيب هاي اجتماعي كه پيشتر راجع به آن از تريپون رسمي حتي بيان هم نميشد كه پرداختن مستمربه اين موضوعات در نهايت منجر به پذيرش رسمي اين معضلات و ورود به مرحله اقدام گرديد.- تعميم حساسيت به وجود آمده به كليه دستگاهها علي الخصوص دولت ، مجلس و قوه قضاييه . - ارائه گزارش هاي تصويري ، بيش از سي حلقه فيلم به رسانه ملي و دستگاههاي ذيربط جهت درك عميق معضلات ، كه در پاره اي موارد جهت رفع فوري بحران منجر به تنظيم و صدور بخشنامه ها و ابلاغيه هاي كشوري از سوي برخي وزارتخانه ها شد .- پيگيري مستمر راه اندازي نزديك به هفتاد مركز و سر پناه براي افراد در معرض آسيب شهر تهران و رصد مستمر فعاليت اين مراكز و گزارش انحراف از برنامه و بسياري موارد ديگر كه به تفصيل روي سايت قرار خواهد گرفت .
كميته اجتماعي پيشتر در شوراي شهر فعال نبوده و در دوره چهارم فعال شده و داراي عملكرد بوده است هر چند با نقطه مطلوب فاصله دارد

1391-1396 کلیه حقوق برای وب سایت فاطمه دانشور محفوظ است.

Template Design:Dima Group