فاطمه دانشور | عضو شورای شهر | مهرآفرین

بزرگ کردن قلم برگشت به حالت عادی قلم کوچک کردن قلم چاپ صفحه پی دی اف صفحه ارسال به دوستان

نشست خبري كميته اجتماعي شوراي شهر تهران با حضور خبرنگاران حوزه شهري و اجتماعي خبرگزاري ها در محل شوراي شهر تهران برگزار شد:

در اين نشست گزارش كليات عملكرد چهارساله كميته اجتماعي ارائه شد كه مهمترين عناوين آن بشرح ذيل است : - گنجاندن مواد و سرفصل هاي مغفول مانده حوزه اجتماعي شهر در برنامه پنجساله شهرداري تهران علي الخصوص پررنگ شدن مداخلات شهرداري و ورود جدي اين نهاد به حل معضل آسيب هاي اجتماعي در محلات پرخطر شهر .- انجام بيست و يك بازديد شبانه كه عمدتا بين ساعات ٢٣ تا ٣ صبح انجام شده طي چهارسال گذشته كه منجر به تهيه شصت و هفت گزارش از وضعيت اجتماعي محلات پرخطر شهر تهران گرديد و ارائه به نهادهاي تصميم سازجهت مداخله . - ايجاد حساسيت و بيان موضوعاتي از جنس آسيب هاي اجتماعي كه پيشتر راجع به آن از تريپون رسمي حتي بيان هم نميشد كه پرداختن مستمربه اين موضوعات در نهايت منجر به پذيرش رسمي اين معضلات و ورود به مرحله اقدام گرديد.- تعميم حساسيت به وجود آمده به كليه دستگاهها علي الخصوص دولت ، مجلس و قوه قضاييه . - ارائه گزارش هاي تصويري ، بيش از سي حلقه فيلم به رسانه ملي و دستگاههاي ذيربط جهت درك عميق معضلات ، كه در پاره اي موارد جهت رفع فوري بحران منجر به تنظيم و صدور بخشنامه ها و ابلاغيه هاي كشوري از سوي برخي وزارتخانه ها شد .- پيگيري مستمر راه اندازي نزديك به هفتاد مركز و سر پناه براي افراد در معرض آسيب شهر تهران و رصد مستمر فعاليت اين مراكز و گزارش انحراف از برنامه و بسياري موارد ديگر كه به تفصيل روي سايت قرار خواهد گرفت .
كميته اجتماعي پيشتر در شوراي شهر فعال نبوده و در دوره چهارم فعال شده و داراي عملكرد بوده است هر چند با نقطه مطلوب فاصله دارد

فاطمه دانشور عضو شورای شهر

web stats log analyzer

1391-1396 کلیه حقوق برای وب سایت فاطمه دانشور محفوظ است.

Template Design:Cyanviolet Group