کد خبر:1212 بازدید: 3101 بازدید

باز لرزید . زمین نه ... که دل تمام سرزمینم ... که دست های مادری که فرزندش را می جوید ... که پاهای پدری که خانواده اش را ...
و باز آوار و رخت های سیاه...

باز لرزید . زمین نه ... که دل تمام سرزمینم ... که دست های مادری که فرزندش را می جوید ... که پاهای پدری که خانواده اش را ...
و باز آوار و رخت های سیاه.
بوئین زهرا، منجیل و رودبار، بم، ورزقان، کرمانشاه ... هیچکدام فرقی نمی کنند که داغ این لرزه ها تا همیشه بر دل و جانمان نفس خواهند کشید ... امیدوارم که تمام دستگاه های مسئول با تجربیات پیشین و همچنین با توجه به آغاز فصل سرد، هر چه سریعتر و بهتر بتوانند به آسیب دیدگان خدمت رسانی کنند .
این مصیبت بزرگ را از صمیم قلبم به تمام مردم سرزمینم و مردم خونگرم استان کرمانشاه تسلیت گفته و برای رفتگان شادی و آرامش و برای بازماندگان صبوری آرزو دارم .
به امید روزهایی بدون درد برای مردم سرزمینم .
آمین
فاطمه دانشور
#دانشور #فاطمه_دانشور #ایران #کرمانشاه #تسلیت #زمینلرزه #زلزله


گروه دیما
سئو و پشتیبانی: گروه دیما