کد خبر:1208 بازدید: 3307 بازدید

کاش آهو می شدیم تا ضامن مان می شدی ...

کاش آهو می شدیم تا ضامن مان می شدی .
کاش می توانستیم مدام در هوایت فکر کنیم . در هوایت زندگی کنیم و بیاموزیم بخشنده بودن را آنگونه که نشان دادی به ما .
کاش چون فراخی آغوشت برای اینهمه دلداده، می توانستیم انسان ها را پذیرا باشیم .
کاش ...
.
شهادت هشتمین مهربان آسمان ولایت، حضرت امام رضا (ع) را به تمام عاشقانش تسلیت می گویم.
با آرزوی نزدیک شدن به مهربانی های آن حضرت برای همه ی ما .
آمین
فاطمه دانشور


گروه دیما
سئو و پشتیبانی: گروه دیما