کد خبر:1181 بازدید: 4175 بازدید

“مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و بنگاههای اقتصادی “ مفهومی که سال‌ها برای پیاده سازی آن در ایران تلاش کردم . سالها رئیس کمسیونی با همین نام در اتاق بازرگانی ایران‌بودم و طی چهار سال حضورم در شورای شهر تهران ( دوره چهارم ) نیز این موضوع را مطرح کردم و بمنظور مشارکت کارآفرینان و ...

“مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و بنگاههای اقتصادی “ مفهومی که سال‌ها برای پیاده سازی آن در ایران تلاش کردم . سالها رئیس کمسیونی با همین نام در اتاق بازرگانی ایران‌بودم و طی چهار سال حضورم در شورای شهر تهران ( دوره چهارم ) نیز این موضوع را مطرح کردم و بمنظور مشارکت کارآفرینان و بنگاههای اقتصادی در حل چالشهای اجتماعی با موافقت و همراهی اکثر اعضاء شورا این طرح مصوبه شد . از این منظر جلساتی که این روزها با صاحبان کسب و کار و مدیران برندها دارم موضوع سازندگی کرمانشاه را در قالب طرح مسئولیت اجتماعی مطرح میکنم . طی بازدیدی که از مجموعه معظم “ نامی نو “ داشتم با مدیر خوشفکر و پرتلاش مجموعه آقای مهندس ثابت پی گفتگوی مفصلی پیرامون حل مشکلات کرمانشاه داشتیم . مجموعه “نامی نو “در صدد برگزاری نشستی با حضور کارآفرینان در اصفهان است که طی آن گلریزانی برای کرمانشاه صورت پذیرد که صرف سازندگی مناطق زلزله زده شود ما نیز همراهی شان خواهیم کرد . این مجموعه دارای هفت کارخانه تولید انواع محصولات غذایی بوده و هزار و پانصد پرسنل دارد که این میزان اشتغالزایی خود ارزش است . بازدیدی که از مجموعه داشتم نشان از مسئولیت پذیر بودن این سازمان دارد و فعالیتهای زیبایی در این حوزه انجام داده است . در گوشه ای از این مجموعه ، نمایشگاهی از اتومبیل های قدیمی دایر بود که سن این اتومبیل ها با سن بنیانگذار مجموعه یکی بود و کلکسیون جالبی از خودروهای قدیمی بود که بیشتر آنها متعلق به افراد مشهور چهل یا پنجاه سال پیش بود .دیدن آثار قدیمی انسان را به گذشته میبرد و اینکه افراد مشهور صاحب این آثار هیچکدام نیستند و همه را باقی گذاشته و رفته‌اند و این نکته برایم تکرار می‌شود که کوهی از ثروت هم داشته باشی میگذاری و می روی پس :
کمتر از ذره نئی
پست مشو
مهر بورز
تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان .
@naminogroup
#مسئولیت_اجتماعی #دانشور #فاطمه_دانشور #ایران #مهر #اتاق_بازرگانی #زنان #نامی_نو #اشتغالزایی #اشتغال #کسب_و_کار #بازرگانی #اقتصادی #کرمانشاه


گروه دیما
سئو و پشتیبانی: گروه دیما