کد خبر:1152 بازدید: 4640 بازدید

آخرین گزارش صورت وضعیت کمک های دریافتی برای زلزله زدگان ...


?آخرین گزارش صورت وضعیت کمک های دریافتی برای زلزله زدگان به تاریخ ۹۶/۱۱/۸:
?جمع کمک های دریافتی تاکنون :
۴۶/۲۸۸/۲۳۱/۱۴۰ ریال?
?که شامل :
?نقدی :
۳۴/۳۱۸/۲۳۱/۱۴۰ریال?
?غیرنقدی ( تقریبی):
۱۱/۹۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال?
?جمع مبالغ نقدی هزینه شده تاکنون طی دو مرحله :
?الف ) جمع مبلغ هزینه شده در مرحله اول امداد رسانی ( هفته اول بعد از زلزله) :
۵/۶۶۰/۹۲۲/۲۶۱ ریال ?
شامل:
اقلام ضروری نظیر پتو و بخاری برقی و وسایل گرمایشی
?ب)هزینه های انجام شده بابت ساخت و اهداء کانکس بشرح ذیل :
۳۵۰ دستگاه کانکس اقامتی بزرگ (6.2/45) : ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال?
?‍?‍?‍?ویژه خانواده های پرجمعیت
?۲۵۸ دستگاه کانکس اقامتی کوچک ( 4.2/45):
۷/۷۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ?
?‍?‍?ویژه خانواده های کم جمعیت
?۵۷ سرویس توالت : ۷۵۵/۰۰۰/۰۰۰ریال?
?۵۳ سرویس حمام : ۶۳۶/۰۰۰/۰۰۰ریال?
?۵ مدرسه : ۱/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ?
?هزینه حمل کانکس های اهدایی و دیگر مبالغ هزینه شده طی تنخواه گردان : ۱/۵۵۱/۲۹۲/۵۸۶ریال ?
___________________________
✔️جمع مبالغ هزینه شده طی مراحل
الف و ب : ۳۱/۴۴۳/۲۱۴/۸۴۷ ریال?
?مبلغ نقدی باقی مانده : ۲/۸۷۵/۰۱۶/۲۹۳ ریال ?
?ارزش تقریبی کالاهای باقی مانده در انبار تهران ، کرمانشاه و سرپل ذهاب : ۲/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ?
?بر اساس نظرسنجی ها و گزارش های مددکاری به ساخت و اهداء کانکس ادامه میدهیم همچنین بطور همزمان راه اندازی پایگاه خدمات اجتماعی در شهر سرپل ذهاب را در دستور کار خودداریم که به محض نهایی شدن قرارداد زمین ، کار را شروع خواهیم کرد.
?درخواست می کنیم به کمک هایتان ادامه دهید ، این مسیر را باید آهسته و پیوسته با صبر و تدبیر ادامه دهیم زیرا ابعاد فاجعه گسترده است و حضور پایدار ما را در منطقه می طلبد . همچنین کمک به زلزله زدگان هیچ خللی به دیگر فعالیتهای مؤسسه وارد نکرده و مهرآفرین با قوت سایر فعالیتهای خود را در حمایت از مادران و کودکان بدسرپرست ادامه می دهد .
مهرآفرین باشیم .
?حساب اختصاص یافته جهت کمک به زلزله زدگان کرمانشاه
?شماره حساب
8147107665
?شماره کارت
6104337686894997

@mehrafarincharity


گروه دیما
سئو و پشتیبانی: گروه دیما