کد خبر:1150 بازدید: 2783 بازدید

کودکان و رنج های آنان یکی از دغدغه های همیشگی من بوده است و سال ها در این حوزه فعال بوده ام ...

کودکان و رنج های آنان یکی از دغدغه های همیشگی من بوده است و سال ها در این حوزه فعال بوده ام . این فعالیت خیلی وقت ها نیز دستاوردهای خوبی برای راحتی زندگی کودکان به همراه داشته است مثل ارائه گزارش های دقیق از وضعیت نوزادان در معرض فروش به دستگاههای مربوطه که منجر به اتخاذ تصمیمات الزام آور خوبی از سوی دستگاههای متولی شدو توانست این پدیده تلخ را تا حدی کنترل کند که البته باید بهتر نیز بشود . از اینرو گزارش های زیادی از وضعیت کودکان دریافت می کنم که ضرورت دارد بطور خاص و ویژه به آن پرداخته شود . بقدری مطالب مربوط به این حوزه زیاد است که مجالی نمی یابم در این صفحه به آن بپردازم به ویژه اینکه مسائل کرمانشاه هم عمیق است که نمیتوان براحتی از کنار کرمانشاه عبور کرد . لذا تصمیم گرفتم برای این قشر معصوم و پاک صفحه ای جداگانه تحت عنوان “ صدای کودکان سرزمین من “ به آدرس : @sedayekoodak ایجاد کنم و از علاقمندان به کودکان دعوت کنم عضو این صفحه شوند و نیز آن را به دیگر علاقمندان معرفی کنند . یقین دارم ایجاد این صفحه کمک بزرگی به بهتر شدن وضعیت زندگی کودکان خواهد کرد . خوشحال میشوم شما نیز در ساختن دنیای بهتر برای کودکان سهیم باشید .
سفر من به کوهبنان نیز بدلیل به هم ریختگی پروازها به یکشنبه آینده موکول شد اما کارهای لازم را برای کمک به زلزله زدگان کوهبنان شروع کرده ام که به وقتش شما را در جریان آن خواهم گذاشت .
??????
@sedayekoodak
@sedayekoodak
@sedayekoodak
@sedayekoodak


گروه دیما
سئو و پشتیبانی: گروه دیما