کد خبر:1122 بازدید: 2509 بازدید

امرور مصاحبه ای از من در روزنامه ” قانون ” و ” آرمان ” منتشر شد که بازتاب گسترده ای در فضای مجازی داشت .

امرور مصاحبه ای از من در روزنامه ” قانون ” و ” آرمان ” منتشر شد که بازتاب گسترده ای در فضای مجازی داشت . اینکه نوع پوشش مانتویی و اسلامی زنان نباید مانع حضور آنان در سطوح کلان اداره کشور شود . چرا که چنانچه چنین عمل شود یعنی زنان با پوشش مانتویی اسلامی برای مشارکت در اداره کشور شانیت ندارند و این برداشت زیبنده نگاه اعتدالی نیست . شاید تغییر پوشش خانم جنیدی باعث شد این موضوع محل پرسش خبرنگاران و مطالبه جامعه زنان قرار گیرد . جناب دکترروحانی اکثریت زنان جامعه از شما حمایت کرده و می کنند بدلیل نگاه و منش مبتنی برعقلانیت که از شما سراغ دارند . حدود الهی و شرعی نیز در مورد حجاب مشخص است . انتظار میرود زنان توانمند ما بدلیل صرفا پوشش مانتویی مبتنی بر حدود اسلامی از حضور در مناصب قدرت محروم نشوند . نظر شما چیست؟


گروه دیما
سئو و پشتیبانی: گروه دیما