کد خبر:1118 بازدید: 2459 بازدید

امروز در دفتر کارم میزبان ” استفان کرتس” رییس شبکه مسئولیت اجتماعی اتحادیه اروپا بودم . ایشان بعنوان سخنران اصلی همایش سرمایه گذاری مسئولانه و کارافرینی اجتماعی

که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد به ایران دعوت شده است . مدتهاست که در ایران بر روی پیاده شدن این مفهوم در بین بنگاههای اقتصادی بصورت ساختارمند فعالیت میکنم که بخشی از آن به فعالیتم طی شش سال گذشته در کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق ایران خلاصه میشود و بخشی دیگر به تصویت طرح مسئولیت اجتماعی شرکتهای طرف قرارداد شهرداری تهران ، در دوره چهارم شورای شهرمربوط می شود .
هم اکنون با تقاضای شرکتها و بنگاههای زیادی مواجهم که داوطلبانه پیگیر پیاده سازی این روش نوین مدیریت در شرکت خود هستند که همین امر باعث شده بخواهم انجمنی در این خصوص در کشور با همراهی داوطلبان علاقمند تاسیس کنم . امروز راجع به تاسیس این انجمن مفصل با استیفن صحبت کردم و خواستار تبادل و انتقال تجارب این شبکه شدم خصوصا اینکه این انجمن میتواند تعامل قانونمند خوبی برای انتقال تجربه با شبکه های مشابه فعال در دنیا داشته باشد .
صحبتهای خوبی نیز در حوزه سرمایه گذاری های مسئولانه در ایران از طریق شرکتهای اروپایی که بخشی از بازار ایران را در اختیار دارند داشتیم .


گروه دیما
سئو و پشتیبانی: گروه دیما