کد خبر:1115 بازدید: 2531 بازدید

روز گذشته انتخابات کمیسیون ” حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی ”اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی اتاق ایران بود.

روز گذشته انتخابات کمیسیون ” حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی ”اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی اتاق ایران بود. شش سال است که مسئولیت این کمیسیون ارزشی را بر عهده دارم و این کمیسیون با وجود مشکلات و چالش های فراوان پیش رو توانست مفهوم مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی را تا حدی در ایران نهادینه کند.بعد از شش سال تلاش جمعی اعضای کمیسیون که از بهترین تجار کشور هستند تصمیم گرفتم باری از مسئولیت هایم کم کنم و برای ریاست کمیسیون کاندید نشوم و ادامه هدایت آن را به برادر ارزشمندم جناب آقای بنابیان واگذار کنم که ایشان با رای همه اعضا کمیسیون عهده دار این مسئولیت شدند تا فرصتی بیشتر بیابم برای مرهم گذاشتن بر دردهای عمیق جامعه بد حالمان . اقشار آسیب دیده اجتماعی در ایران عزیزمان رو به افزایش اند و غفلت در مورد مداخله جدی در وضعیت این اقشار از سوی تصمیم گیران همچنان ادامه دارد . با توکل بر خدا و با اتکا بر سرمایه خود و یاورانی که در این دوازده سال همراهی ام کرده اند در مسیر خدمت به خلق و حساس سازی و بیداری تصمیم سازان قدم بر میدارم و مطمئنم در این مسیر تنها نخواهم بود.
گفتنی است فعالیت در اتاق بازرگانی در جایگاه هیئت نمایندگان و کمیسیون های آن کاملا داوطلبانه می باشد.


گروه دیما
سئو و پشتیبانی: گروه دیما