کد خبر:1114 بازدید: 2151 بازدید

امروز جلسه ای با حضور نمایندگان سازمان های مردم نهاد حوزه کار کودک در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه داشتم .

امروز جلسه ای با حضور نمایندگان سازمان های مردم نهاد حوزه کار کودک در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه داشتم . این جلسه به منظور بررسی ابعاد کار کودک و تبیین خلاهای قانوتی پیش روی کنترل کار کودک و بیان خلاهای موجود در سیستم های حمایتی از این قشر تشکیل شد . در ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای مهرافرین در حوزه کودکان کار و خیابان به تشریح دقیق مسئله پرداختم و پیشنهاد تشکیل بانک اطلاعات جامع کودکان کار را از طریق پیگیری از مرجع ملی کودک مطرح کردم که مورد پذیرش قرار گرفت . مرجع ملی کودک بانک اطلاعات کودکان را تهیه نموده است اما این بانک بیانگر امار کودکان کار و بی هویت نیست زیرا مبنای ثبت اطلاعات رقم کد ملی است که عموم این کودکان فاقد اوراق هویتی و سجلی هستند بنابراین نمیتواند مبنای جامعی برای ارائه امار این کودکان باشد و تصمیم گیری و برنامه ریزی در سطح کلان بدون دسترسی به آمار صحیح قطعا خطا به همراه خواهد داشت . پیشتر تشکیل این بانک را در شهرداری بسیار پیگیر شدم ولی از آنجا که مدیران وقت اعتقادی به اطلاعات آماری نداشتند این مهم انجام نشد . با تصویب این پیشنهاد در جلسه امروز امیدوارم قوه قضاییه پیگیر تشکیل این بانک از طریق دستگاه مربوطه شود.


گروه دیما
سئو و پشتیبانی: گروه دیما