کد خبر:1110 بازدید: 2280 بازدید

کسب و کارتان تمام دنیایتان نباشد و بخشی از دنیای خود را به کسب و کار اختصاص دهید و دوم توانایی خود را در خلق سیستم ارتقا دهید و این مهارت را کسب کنید ....

بارها از سوی علاقمندان به دانستن در حوزه کارآفرینی دعوت شده ام تا در نشست ها ، همایش ها و مجامع مرتبط حضور یافته و تجارب و تکنیک هایی که به آن دست یافته ام را ارائه کنم . بدلیل مشغولیت های فراوان و دغدغه هایی که در حوزه اجتماعی بالاخص آسیب های اجتماعی دارم فرصت کمی می یابم تا بتوانم در این گردهمایی ها حضور یابم . هفته گذشته فرصتی دست داد و در یکی از این همایش ها به عنوان سخنران حضور یافتم . در مسیر ورود به سالن از سوی مدعوین مرتب مورد سئوال و پرسش قرار میگرفتم که چطور می توانم فعالیتهای مختلف و متنوع را که ایجاد کرده ام با وجود چهار فرزند کوچک مدیریت و اداره کنم . تصمیم گرفتم موقع سخنرانی راجع به این موضوع صحبت کرده و پاسخ علاقمندان را بدهم . به دو مورد خیلی تاکید کردم : کسب و کارتان تمام دنیایتان نباشد و بخشی از دنیای خود را به کسب و کار اختصاص دهید و دوم توانایی خود را در خلق سیستم ارتقا دهید و این مهارت را کسب کنید .
اگر سیستم آفرین توانایی شدید قطعا می توانید چند مجموعه کاری متنوع ایجاد کرده آن را رهبری کنید .
خلق سیستم های کاری الزاماتی دارد که یکی از آن موارد تربیت مدیر و جانشین پروری است و دیگر اینکه سیستم خود را با حضور مدیران جوان پویا و به روز نگهدارید . خلق سیستم به شما امکان استفاده بهینه از زمان را می دهد و شما خواهید دید که وقت برای همه کارهایتان دارید . در تلاشم تا بتوانم فرصتی بیابم و یافته های خود را در این حوزه بصورت تفصیلی برای علاقمندان ارائه نمایم که البته این موضوع نیز نیازمند خلق سیستم است .


گروه دیما
سئو و پشتیبانی: گروه دیما