کد خبر:1109 بازدید: 2955 بازدید

چندی پیش که جلسه ای با شاهین صمدپور مستند ساز اجتماعی داشتم گفتم بنا دارم بخشی از زندگی این کودکان را به تصویر بکشم شاید تلنگری باشد برای دقیق تر دیدن جامعه ای که نگرانش هستم که بسیار استقبال کرد ...

طی دوازده سال فعالیت مستمر و داوطلبانه در حوزه کودکان درمعرض آسیب همواره در تلاش بوده ام نگرانی هایم را بصورت نوشتن یادداشت یا در قالب مصاحبه با رسانه ها ، برگزاری نشست و سخنرانی ، سفارش تدوین کتاب از قصه زندگی این کودکان و دیگر راهها به گوش تصمیم سازان و برنامه ریزان و مردم برسانم . چندی پیش که جلسه ای با شاهین صمدپور مستند ساز اجتماعی داشتم گفتم بنا دارم بخشی از زندگی این کودکان را به تصویر بکشم شاید تلنگری باشد برای دقیق تر دیدن جامعه ای که نگرانش هستم که بسیار استقبال کرد . با پوران درخشنده صحبت میکردم و از خالق ” هیس دخترها فریاد نمی زنند ” تقاضا کردم به تهیه بخش هایی از این مستند کمک کند که با گشاده رویی پذیرفت . امروز نامه ای برای رییس جمهور محترم و رییس شورایعالی اجتماعی کشور نوشتم که بنا دارم از دغدغه مندان این حوزه دعوت کنم در امضای این نوشتار همراهی ام کنند . درخواست نمودم موضوع آموزش خانواده ها به جهت مراقبت از فرزندان و آموزش خود مراقبتی برای کودکان را در دستور کار شورایعالی اجتماعی کشور قراردهد و اینکه در این سطح از تصمیم سازی از حضور فعالین اجتماعی و نمایندگان سازمان های مردم نهاد فعال در این حوزه دعوت بعمل آید چون گاها در اظهار نظر مسئولین مطالبی میخوانم که بر عدم درک صحیح آنان از مسئله دلالت دارد. جلسات بدون حضور فعالین و متخصصین این عرصه به نتایج اثربخش منجر نخواهد شد.
ساختن دنیایی بهتر برای کودکان را از آموزش به خانوادها با هر ابزار ممکن شروع کنیم و برای کودکان نیز پکیج آموزشی متناسب تدارک ببینیم و از همه امکانات بهره مند شویم تا دنیای کودکان را بهتر بسازیم و اگر خانواده به هر دلیل کوتاهی کرد و دنیای کودک در معرض آسیب و نابودی قرار گرفت حتما برایش تدبیر کنیم . چه با قوانین فعلی و این شیوه اجرا همچنان مسئله به جای خود باقی است.
دعوت می کنم قصه بنیامین را در کانال مهرآفرین بخوانید و برایش دعا کنید .


گروه دیما
سئو و پشتیبانی: گروه دیما