کد خبر:1108 بازدید: 2652 بازدید

زیاد نبودند کسانی که توانستند همانگونه که به امانت گرفتند، بی کم و کاست آن را بازگردانند.

وقتی کسی در طول زندگی اش آنقدر راستگو باشد که لقب صادق به او بدهند . وقتی بیشتر از هزار سال بگذرد و آموزه هایش هنوز پابرجا باشد، یعنی نفس زندگی، یعنی همان روح خالص خداوندی که در انسان دمیده شد.
و زیاد نبودند کسانی که توانستند همانگونه که به امانت گرفتند، بی کم و کاست آن را بازگردانند.
شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع)را به پیروان راستین تفکر و منش آن حضرت تسلیت گفته و آرزو میکنم که آموزه ها و رفتار انسان هایی اینچنین را بیش از همیشه، چراغ راه زندگی مان قرار دهیم.
آمین
فاطمه دانشور


گروه دیما
سئو و پشتیبانی: گروه دیما