کد خبر:1107 بازدید: 2313 بازدید

مریم میرزا خانی، نابغه ای که حقیقتا حیف بود در این برهه از زندگی اش، جهان را بگذارد و برود و افسوس آن برای تمام دنیا بماند .

هر انسان خوبی که از این دنیا می رود، دردناک است . اگر جوان باشد، دردناک تر . و اگر انسان تاثیر گذاری باشد، بسیار دردناکتر .
مریم میرزا خانی، نابغه ای که حقیقتا حیف بود در این برهه از زندگی اش، جهان را بگذارد و برود و افسوس آن برای تمام دنیا بماند . زنی که نام کشورش را در عرصه های بزرگ جهانی سربلند کرد. کسی که می توانست هنوز سال ها بماند و اندیشه و نبوغش را در راه علم به کار بگیرد . زنی که یکبار دیگر ثابت کرده بود که زنان این کشور می توانند قله های بسیار بلند را فتح کنند .
حادثه ی از دست دادن چنین انسانی حقیقتا نه تنها برای کشور عزیزمان، که برای تمام دنیا ضایعه ای بد و تلخ بود .
از خداوند متعال، شادی و آزادی روح مریم میرزا خانی را خواستارم و به خانواده و تمام مردم ایران و جامعه ی
علمی تسلیت عرض می کنم .
بدون شک نام مریم میرزاخانی در تاریخ علم ودانش جهان جاودان خواهد ماند .
خداوند همه ی ما را در پناه خودش حفظ بدارد .
آمین
فاطمه دانشور


گروه دیما
سئو و پشتیبانی: گروه دیما