03 فروردين 1398 ساعت 22:49

آشنایی با فاطمه دانشور

فاطمه دانشور کارآفرین ایرانی

فاطمه دانشور (متولد ۱۳۵۳)، کارآفرین و تاجر ایرانی و از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در دوره چهارم و عضو اتاق بازرگانی, صنایع, معادن و کشاورزی است. وی کارشناس مدیریت بیمارستانی و کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران است.
مدیرعامل سیاحان سپهر آسیا و بنیانگذار موسسه نیکوکاری مهرآفرین پناه عصر حامی زنان و کودکان بی سرپرست و بدسرپرست کودکان کار و خیابان و بازمانده از تحصیل و نوزادان مادران معتاد و... می باشد.

فاطمه دانشور
فاطمه دانشور مهرآفرین

زندگی من

خواستنی که توانستن شد

امروز خیلیها از من میپرسند عامل موفقیتت چه بود؟ به آنها میگویم که موفقیت من به عوامل متعددی بستگی داشت؛ یکی از این عوامل افراد موثری بودند که در مسیر زندگیام قرار گرفتند و به کمك آنها مسیرهایی به رویم گشوده شد . این نکته همواره برای من عجیب و سوال برانگیز است، زیرا همیشه در کتابها خوانده بودم که شما به اهدافی میرسید که آنها را در ذهنتان تکرار کردهاید. اما من به اهدافی بسیار فراتر از آنچه نوشته بودم رسیدم...

فاطمه دانشور

مسئولیت اجتماعی سازمانی یک مفهوم نوین مدیریتی است که با هدف اجتماعی کردن بنگاه های اقتصادی و خلق ارزش مشترک میان سازمانها و جامعه ایجاد شده است.

مسئولیت اجتماعی سازمانی یک مفهوم نوین مدیریتی است که با هدف اجتماعی کردن بنگاه های اقتصادی و خلق ارزش مشترک میان سازمانها و جامعه ایجاد شده است. با توجه به اینکه امروزه انتظارات و توقعات اكثريت مردم از شرکت ها، فراتر از چارچوب‌هاي اقتصادي بوده و قدم به خواست‌هاي اجتماعي گذاشته بنابر این و با توجه به مفاهیم کاربردی مسئولیت اجتماعی سازمانی (طلب كردن انتظارات اجتماعي از سازمان ها) نقش نهادهای عمومی همچون شهرداری ها  را در سیاست گذاری بيش از پيش مهم ساخته است. به همین منظور همشهری گفت و گویی را با فاطمه دانشور عضو شورای شهر تهران و رئیس کمیسیون رییس کمیسیون اخلاق ، کسب و کار و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به شرح ذیل انجام داد:

جایگاه مسئولیت شرکتی را در عملکرد شهرداری های داخلی و سطح بین الملل چگونه می بینید؟

شهرداری ها در سرتاسر دنیا به شکلی فعالانه در ایجاد شرایط و چارچوب های توانمندساز برای مسئولیت شرکتی وارد شده اند. همچنین سازمان ملل نیزدر برنامه شهری معاهده جهانی سازمان ملل که از سال 2003 اغاز شد شهرداری های بزرگ دنیا را به اجرای این موضوع وارد کرده است تا استاندارد و کیفیت زندگی شهری را از طریق ترویج مشارکت بخش خصوصی بخش جامعه مدنی و دولت (Public Private Partnership) بهبود بخشد.

قابل ذکر است که این برنامه بر اساس مدل ملبورن بوده و موجب گسترش و تقویت این مشارکت سه گانه شده است تا بر اساس مدل توانمند سازی و ظرفیت سازی محلی و درگیر کردن ذی نفعان غیر سنتی، بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی را به اجرای آن تشویق کند.

چه میزان اجرای این مدل در شهرداری تهران و سایر نقاط ایران ظرفیت اجرایی شدن دارد؟

از آنجایی که گستره و محدوده مفهومی این موضوع در شهرداری تهران مشخص نیست و همچنین زبان و درک مشترکی از این مفهوم در میان ذی نفعان شهرداری تهران وجود ندارد، پس باید در 2 سال ابتدایی اجرای طرح، می بایست یک ساختار مدیریتی با هدف تبیین مفهومی موضوع و تعیین گستره و محدوده موضوع مسئولیت اجتماعی در شهرداری تهران ایجاد شود تا مشخص شود شهرداری تهران به عنوان یک سازمان چه مسئولیت های اجتماعی دارد و به چه شکلی می تواند این مفهوم را در عملیات روزانه خود نهادینه کند و از سوی دیگر چگونه می تواند مسئولیت اجتماعی سازمانی و پایداری سازمانی را در میان ذی نفعان بیرونی شهرداری ترویج و توسعه دهد. مسئوليت اجتماعي شركت‌ها براي شهرداری ها جذاب است، زيرا آنها مي توانند تا برنامه‌ها و سياست‌هایی را جايگزين، تكميل و يا قانوني كنند که نقش سنتي آنها، در تدوين سياست‌گذاري اجتماعي كارا شود. بنابراین تدوین سیاستگذاری در این بستر به منظور در گیر شدن بنگاه های اقتصادی در مسایل جامعه توسط نهادهای عمومی چون شهرداری به شهرداری و بنگاه های اقتصادی کمک شایانی می کند تا فرصت های همکاری با یکدیگر را بهتر بشناسند تا ارتباطات غیر رسمی خود را گسترش دهند که این همکاری می تواند حوزه های شهری، معضلات و آسیب های اجتماعی و توسعه جوامع محلی را در بر گیرد و این همکاری طی دراز مدت به یک مشارکت استراتژیک تبدیل شود.

بر اساس نظریه فوق چگونه می تواند با مشارکت بنگاه های اقتصادی و شهرداری ها به کاهش معظلات اجتماعی منجر شود؟

با توجه به اینکه در کشور ما این موضوع به ویژه در حوزه مسائل شهری، مبحثی جدید است اما در سال های اخیر و با توجه به رویکرد مدیریت شهری تهران و اهتمام آن به فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و توسعه اجتماعی و هم چنین تاکید بر تحقق شعار اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی به نظر می رسد؛ مدیریت شهری می تواند از ظرفیت های خود در جهت نهادینه کردن، ترویج و تشویق این موضوع با همکاری بنگاه های اقتصادی زیرمجموعه خود و حمایت از دیگر بنگاه ها در اجرای این طرح با هدف حل برخی از معضلات اجتماعی شهری و با به کار گیری روش های مذکور گام موثر و پیش برنده ای بردارد:

 • شناسایی روش ها و شیوه های مشارکت، ابتکارات و تجارب بین المللی مسئولیت پذیری شرکتی و بررسی برنامه ها و روش های اقدام مسئولیت اجتماعی شرکتی در شهرداری های شهر های بزرگ دنیا در حوزه مسئولیت اجتماعی
 • تدوین منشور مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی شهرداری تهران و مشخص کردن نحوه مدیریت اثرات اجتماعی، زیست محیطی و ... با توجه به پیوست مصوب فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران
 • تدوین نظامنامه روش های همکاری و مشارکت پذیری بنگاه های اقتصادی در پروژه های اجتماعی و فرهنگی
 • برنامه ریزی و اقدامات ترویجی برای نهادینه سازی مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی در شهرداری تهران
 • تهیه شاخص های مسئولیت اجتماعی شرکتی برای زنجیره تامین و پیمانکاران شهرداری تهران و تهیه چک لیست های رعایت شاخص های مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی فعال در حوزه شهرداری تهران
 • اقدامات ترویجی جهت نهادینه سازی مسئولیت اجتماعی سازمانی در شهرداری تهران از طریق :
  • برگزاری کارگاه های آموزشی
  • تولید محتوای آن لاین و مکتوب در این حوزه
  • برجسته شدن اقدامات مسئولیت اجتماعی سازمانی شهرداری تهران از طریق ابزارهای رسانه ای
  • ارائه واحد درسی با عنوان مسئولیت اجتماعی شرکتی برای دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی شهرداری تهران
 • برگزاری جشنواره و نمایشگاه با حمایت از بنگاه ها وشرکت ها و سمن هایی که در این حوزه به صورت تخصصی فعالیت کرده یا در برنامه های خود این موضوع را مورد توجه و تاکید قرار می دهند
 • راه اندازی مرکز مشاوره و آموزش مسئولیت اجتماعی شرکتی به شهروندان و بنگاه های اقتصادی و سازمان های مردم نهاد توسط شهرداری
 • ایجاد پورتال روش های همکاری داوطلبانه شهروندان و کارکنان بنگاه های اقتصادی با شهرداری تهران در زمینه کاهش آسیب های شهری
 • تدوین لایحه قانون بنگاه های اجتماعی

 مسئولیت اجتماعی شركت ها چگونه می تواند در ارتقاء رقابت اب اقتصادی موثر باشد؟

مسائل زيست محيطي و اجتماعي پيش روي جامعه آن قدر گسترده است كه شهرداری به تنهايي نمي تواند و بطور موثر به آنها بپردازد. از این رو مسئولیت اجتماعی شركت ها شيوه کارآمد و کاربردی می تواند باشد كه نهادهای عمومی را قادر مي سازد؛ رقابت هاي اقتصادي خود را افزايش داده و که در كنار آن، نیز بازده زيست محيطي و اجتماعي مطلوبی تضمي می شود. براي مثال هنگامي كه فعاليت هايي مانند نيكوكاري شركت ها، سرمايه گذاري اجتماعي پرخطر، كارآفريني اجتماعي، سرمايه گذاري اجتماعی، داوطلبي كاركنان در چهار چوب سیاستگذاری اجتماعي و راهبردي گسترده تر قرار مي گيرد، مسئولیت اجتماعی شركت ها مي تواند در مقابل و کاهش میزان فقر، نابرابری ها و تخريب محيط زيست موثرتر شود به طوری که اقدامات اوليه انفرادي توسط شركت ها به منظور دستيابي به اهداف گسترده تري كه به عنوان موضوع ضروري شناخته شده، در نهايت مي تواند باهم يكپارچه شود. به طور خلاصه بايد گفت كه مسئولیت اجتماعی شركت ها جذاب است، زيرا و سیاست های بنگاه های اقتصادی را تکمیل و حتی قانوني كند.

ابزارهایی وجود دارد که شهرداری بتواند از انها در تحقق اهداف مسئولیت اجتماعی سازمانی بهره ببرد؟

بله. همکاری بنگاه های اقتصادی با نهادهای عمومی همچون شهرداری به منظور افزایش کیفیت زندگی در شهر و توسعه پایدار و نوآوری های اجتماعی در چند سال اخیر به مهمترین بحث در خصوصی نحوه اداره و حکمرانی شهر ها تبدیل شده به طوری که در اجلاس اخیر شهرداران جهان در کشور سنگاپور این رویکرد محور عمده بحث ها بود. البته شهرداری تهران نیز به منظور تبدیل شدن از یک سازمان خدماتی به یک سازمان اجتماعی نیز تک تک شهروندان را مخاطب قرار داده و به دنبال تغییر معنای کارکدی از منظر شهروندان بوده که این حرکت به سمت مسئولیت اجتماعی سازمانی شهرداری تهران ، از طریق تغییر نگرش شهرداری تهران به بنگاه های اقتصادی در معنای یک شهروند و یک عامل می تواند تغییر کند. از سویی دیگر شرکت ها نیز به مقابل شهروندان جامعه در قبال جامعه ای که در ان فعالیت می کنند دارای وظایف تکالیف و مسئولیت هایی هستند و شرکت ها همانند اعضای جامعه و شهروندان جامعه، به اين درک خواهند رسیدکه آنها توسط جامعه به وجود مي آيند و قوانين خود را نیز از جامعه اي مي گيرند که در آن فعاليت مي کنند. پس آنها بايد نقش، محدوده و هدفشان را در کنار درک کامل تاثيرات و مسئوليت هاي زيست محيطي و اجتماعي را به یکدیگر مرتبط سازند. بنابراين شهروندي شرکت ها در پيشرفت شرکت ها به عنوان درک کاملتري از نقش کسب و کار در جامعه به شمار مي رود . البته در این میان نکته مهمی نیز وجود دارد که شركت هاي بزرگ و شهروندان عادي با یکدیگر به لحاظ قدرت اجتماعي، سياسي و اقتصادي. اصلا برابر نيستند. بنابراین و با توجه به این نکته تمام بازیگران بحث توسعه اقتصادی اجتماعی درک خواهند کرد که بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی بازیگری مهم در این زمینه هستند و سعی دارند تا در تمام ابتکارات خود آنها را در نظر بگیرند.

آیا شهرداری تهران به این حوزه با رویکردی اجرایی وارد شده است؟

شهرداری های بزرگ دنیا از طریق اقدامات و ابتکارات مختلفی سعی کرده اند که از طریق جلب مشارکت سازمان های مردم نهاد ، بنگاه های اقتصادی و جامعه محلی به شهرهایی با رویکرد توسعه پایدار تبدیل شوند در ابتکارات مختلف بین المللی در این زمینه  مشارکت جسته اند به عنوان مثال معاهده ملبورن و برنامه شهری معاهده جهانی سازمان ملل بهبود استاندارد و کیفیت زندگی شهری را از طریق ترویج مشارکت بخش خصوصی بخش جامعه مدنی و دولت (Public Private Partnership) (مدل ملبورن ) پیگیری می کنند. آقای قالیباف در اجلاس اخیر سنگاپور حجم بسیار زیاد این نوع ابتکارات و اقدامات را مشاهده کرده اند یا در اقدامی دیگر شهرداری های شهرهای اتحادیه اروپا شهروندان و ذینفعان را در سطح محلی زیر یک چتر جمع می کند تا سهم خود را در انرژی پایدار ایفا کنند،  یا تقریبا تمام شهرداری های اتحادیه اروپا استراتژی تداراکات اخلاقی ، مسئولانه و پایدار  را پیگیری می کنند و کمک می کنند که زنجیره تامین شهرداری ها مسئولانه اخلاقی و پایدار باشد. شهرداری تهران با گردش مالی نزدیک به 15000 میلیارد تومان در زنجیره تامین خود و نزدیک به 10000 شرکت در زنجیره تامین و تداراکات خود می تواند به عنوان یک موتور محرکه در  بحث کسب و کار مسئولانه و افزایش کیفیت زندگی شهری و  بهبود محیط کسب و کار عمل کند که تا به حال شهرداری تهران از این ظرفیت استفاده نکرده است. ابتکار دیگر  برنامه مشارکت بنگاههای اقتصادی در حل چالشهای شهری به صورت داوطلبانه است بدین صورت که پتانسیل و ظرفیت بسیار بالایی در کارکنان بنگاههای اقتصادی قرار دارد. چگونه کارکنان بنگاههای اقتصادی می توانند این ظرفیت را در اختیار چاالشهای شهری قرار دهند و به دنبال راه حل های خلاق برای غلبه بر اسیب های اجتماعی شهری باشند. در مثالی دیگر می توان به شورای کسب و کار شیکاگو اشاره کرد که شورایی متشکل از رهبران کسب و کار شیکاگو و مدیران شهری است که به نبال تقویت اقتصاد شهری  و تبدیل شیکاگو به بهترین شهر برای کسب و کار  و زندگی هستند.

چگونه هسویی مشارکت شهردری و بنگاه هی اقتصادی در ارتقاء مسئولیت اجتماعی محقق خواهد شد؟

منشور مسئولیت اجتماعی شهرداری تهران مشخص می کند که شهرداری تهران از یکسو چه مسئولیت های اجتماعی را خود به عنوان یک سازمان دارد و از سوی دیگر یک اصول راهنمایی است برای سایر سازمان ها و بنگاه های اقتصادی فعال در شهر و شرکای کاری شهرداری تهران که تلاش کنند تا فرایندهای کسب و کار خود را با اصول این منشور توسعه و تطبیق دهند. اصول راهنمای منشور باید به گونه ای به کار گرفته شود که ارزش های اجتماعی حاصله از فعالیت شهرداری بهینه و حداکثری شود تا چرخه تدارکات شهرداری تهران در خدمت توسعه اجتماعی زیست محیطی و اقتصادی شهروندان قرار گیرد. سازمان های دولتی و خصوصی طرف قرارداد با شهرداری، بنگاه های اقتصادی فعال در شهر ، سازمان های غیر دولتی، تشویق می شوند که اصول راهنمای این منشور را رعایت و در چرخه و سیاست های فعالیت های خود وارد کنند. این اقدامات در 2 سطح انجام می شود یک سطح شهرداری ها چگونه خود به عنوان یک سازمان مسئولانه و پایدار عمل می کنند و از سوی دیگر چگونه مسئولیت اجتماعی سازمانی را توسعه و ترویج می دهند و از ان به عنوان فرصتی برای حل چالش های شهری بهره می برند و یک مشارکت بخش خصوصی و عمومی را توسعه می دهند و گزارش‌های مسئولیت اجتماعی شفاف و استاندارد شده سازمان‌ها و شرکت‌ها به ذی‌نفعان کمک می‌کند تا قضاوت منصفانه‌تری نسبت به عملکرد سازمان داشته باشند.

آخرین اخبار

1391-1396 کلیه حقوق برای وب سایت فاطمه دانشور محفوظ است.

Template Design:Dima Group