فاطمه دانشور | عضو شورای شهر | مهرآفرین

بزرگ کردن قلم برگشت به حالت عادی قلم کوچک کردن قلم چاپ صفحه پی دی اف صفحه ارسال به دوستان

الزام شركتها و بنگاههای اقتصادی طرف قرارداد شهرداری تهران جهت عمل به مسئوليت اجتماعی است...

تقريبا دو ماه بيشتر تا پايان كار شورای چهارم باقی نمانده است و در اين مدت كوتاه بايد تا آنجاييكه ممكن است كار نيمه تمام روی زمين نماند. يكی از طرح هایی كه در اين دوره از شورا مطرح كردم و شورا آن را مصوب نمود " الزام شركتها و بنگاههای اقتصادی طرف قرارداد شهرداری تهران جهت عمل به مسئوليت اجتماعی است " . شركتهای زيادی در تهران با شهرداری انواع قراردادهای كاری دارند.
چيزی نزديک به ده هزار شركت . و طی اين مصوبه می بايستی بخشی از سود خود را به حل چالشهای اجتماعی و زيست محيطی شهر تهران اختصاص دهند ( تخصيص ، كمتر از دو درصد سود نباشد) .
امروز لايحه تفصيلی اين طرح آماده و در دستور كار شورا جهت تصويب نهایی در صحن قرار گرفت . با تصويب اين لايحه عملا پياده سازی اين طرح كليد خواهد خورد . تمامی هدف اين طرح ، مشاركت دادن بنگاهها و شركتهای اقتصادی دركاستن سواثر معضلاتی است كه دولتها به تنهايی از عهده حل آن بر نمی آيند . شركتها از طريق شناسایی و يا كمک به تشكيل سازمان های مردم نهاد توسط داوطلبين سعی در مداخله و كم كردن اين مشكلات خواهند نمود .اميدوارم شهروندان در آينده اي نزديك از مزايای اجرای اين طرح برخورادار شوند . گفتنی است اين طرح در بسياری كشورهای توسعه يافته انجام ميشود و ابزاری است جهت خوشنامی برندها و پايداری آنها در محيط كسب و كار

فاطمه دانشور عضو شورای شهر

آخرین اخبار

web stats log analyzer

1391-1396 کلیه حقوق برای وب سایت فاطمه دانشور محفوظ است.

Template Design:Cyanviolet Group