کد خبر:639 بازدید: 11071 بازدید

 تزريق نقدينگي از طريق بانک به سطح جامعه به عنوان بنگاه هاي کوچک و متوسط يکي از دلايل شکست دولت هاي گذشته در طرح هاي اشتغال زايي است.

فاطمه دانشور عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران، درخصوص بيکاري نهفته در طرح اشتغال بزرگ، به خبرنگار خبرگزاري موج اظهارکرد: شعار ايجاد اشتغال هاي بزرگ توسط بنگاه هاي کوچک، يکي از وعده هاي رئيس جمهوري بود که تاثير فراواني بر جامعه و همچنين بر آراي وي داشت.
وي افزود: در ابتداي آغاز به کار دولت يازدهم، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي اين شعار انتخاباتي را در قالب همکاري با اتاق هاي بازرگاني تهران و ايران طرح ريزي کرد تا با مشارکت اعضاي اين نهاد اقتصادي از بخش خصوصي، بتوان رشد را در اقتصاد و اشتغال شاهد شد.
وي ادامه داد: البته شعار «اشتغال بزرگ، بنگاه کوچک» مختص به دولت يازدهم نيست، بلکه دولت نهم و دهم نيز بر اجراي آن همت کرده اما اين طرح در همان ابتداي اجرا شکست خورد.
عضو شوراي اسلامي شهر تهران ادامه داد: بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوي مرکز آمار، دولت نهم براي اولين بار، به منظور افزايش نرخ اشتغال، طرح بنگاه هاي زوده بازده را اجرايي کرد؛ در اين طرح، بانک هاي دولتي ملزم به پرداخت تسهيلات به برخي از واحدهاي صنعتي شدند، تا دولت بتواند در برنامه 4 ساله خود، حدود ۳ ميليون و ۱۰۰ هزار شغل ايجاد کند. اما بنابر اطلاعات مرکز آمار ايران، که در همان سال‌ها نيز منتشر شد.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني با اشاره به ايجاد شغل توسط دولت، تصريح کرد: دولت تنها توانست از اين محل 900 هزار شغل ايجاد کند و با اين آمار، شکست بزرگي را براي اين طرح رقم زد، بايد اذعان داشت که عملکرد دولت گذشته در توسعه بنگاه هاي خرد و متوسط، با انحرافي 60 درصدي روبه رو شد که اين انحراف نشأت گرفته از نگرش و اجراي طرح هايي غير اصولي و غير کارشناسانه مسوولان بود.
دانشور با اشاره به دلايل شکست دولت در اين طرح، افزود: يکي از اقداماتي که منجر به شکست دولت شد، تزريق نقدينگي از طريق بانک به سطح جامعه به عنوان بنگاه هاي کوچک و متوسط است؛ اين مسأله به گونه اي بود که بانک‌هاي دولتي مجبور شدند در اعطاي تسهيلات، اولويت‌هاي دولت را براي توسعه مناطق در نظر بگيرند به طوري که سود بانک ها به حاشيه رانده شود.
وي تصريح کرد: البته بانک ها نيز در نبود نظارت، به هنگام اعطاي تسهيلات، سليقه اي عمل کردند و منابع مالي را به بيراهه کشاندند، هرچند مهيا نبودن زيرساخت ها نيز در شکست طرح بنگاه هاي زودبازده، بي تاثير نبود اما در اجراي اين طرح هر شخصي که گمان داشت مي تواند با سرمايه اي کوچک يک کارگاه توليدي راه اندازي کند نيز وارد ميدان شد.
وي گفت: در اين طرح، منابع مالي تنها يکي از ابزارها به شمار مي رفت؛ اما دولت در نبود نظارت و بستري مناسب، همين سرمايه هاي کوچک را هدر داد و منابع خود را نيز به دستان کساني رساند که در امر توليد و اقتصاد تجربه و سابقه اي مطلوب نداشتند اما ادامه اين رويکرد منجر به خروج دولت از اجراي طرح شد و شيوه پرداخت تسهيلات نيز از مسير خود خارج شدد به طوري که نرخ اشتغال از طريق بنگاه هاي کوچک و متوسط از 50 درصد به 10 درصد رسيد.
دانشور اضافه کرد: امروز، طرح بنگاه هاي زود بازده با اهداف خرد و کلانش منجر به کاهش نرخ اشتغال و رکود اقتصادي در بخش خصوصي شده است و دولت نيز به جاي حل و رفع مساله، طرح و پيشنهادات گوناگون را ارائه و جايگزين مي کند؛ دولت يازدهم و مسوولان فراموش کرده اند آنچه که فضاي کسب و کار امروز کشورمان بيش از هر چيز به ان نياز دارد، آسيب شناسي طرح بنگاه هاي زود بازده است.

وي در پايان گفت: اين ناامني و نبود امنيت شغلي براي کارگران هر روز بيش از روز قبل مي شود، بنابراين در کنار آسيب شناسي بايد براي حفظ نرخ اشتغال کنوني نيز چاره اي انديشيد؛ به همين منظور در گام بعدي و پس از اعمال نظارت و شناسايي مشکلات، دولت بايد حمايت هاي خود را از بنگاه هاي اقتصادي ارتقا دهد که مي تواند آن را از طريق توجه به توليد سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد محقق سازد.


گروه دیما
سئو و پشتیبانی: گروه دیما