کد خبر:1241 بازدید: 2120 بازدید
چهار فرزند صبورم که مادر پر مشغله شان را تحمل می کنند . خیلی وقتها نگران آینده شان در ایران میشوم و پیش خود می گویم ممکن است وقتی بزرگ شوند مرا موأخذه کنند و بگویند تو که میتوانستی چرا ما را از ایران خارج نکردی ؟

چهار فرزند صبورم که مادر پر مشغله شان را تحمل می کنند . خیلی وقتها نگران آینده شان در ایران میشوم و پیش خود می گویم ممکن است وقتی بزرگ شوند مرا موأخذه کنند و بگویند تو که میتوانستی چرا ما را از ایران خارج نکردی ؟ واقعا هم زندگی در ایران با این روند رو به رشد نابسامانی و فساد جای نگرانی دارد . اما از طرفی هم نمیتوانم کودکان نیازمند ایران را رها کنم و بروم . با اینکه کار در ایران سخت است و بارها و بارها به اشکال مختلف اذیت شدم اما خوب می دانم اگر خود ما ایرانی ها همت نکنیم و کشورمان را نسازیم هیچکس دیگر این کار را نخواهد کرد . امیدوارم در آینده فرزندانم مرا موأخذه نکنند که میتوانستی و کوتاهی کردی و اینکه ما را برای زندگی بهتر به یک کشور پیشرفته نفرستادی؟ خیلی وقتها به این موضوع فکر می کنم .
mehrafarincharity@


گروه دیما
سئو و پشتیبانی: گروه دیما