30 شهریور 1400 ساعت 12:50

آشنایی با فاطمه دانشور

فاطمه دانشور کارآفرین ایرانی

فاطمه دانشور (متولد ۱۳۵۳)، کارآفرین و تاجر ایرانی و از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در دوره چهارم و عضو اتاق بازرگانی, صنایع, معادن و کشاورزی است. وی کارشناس مدیریت بیمارستانی و کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران است.
مدیرعامل سیاحان سپهر آسیا و بنیانگذار موسسه نیکوکاری مهرآفرین پناه عصر حامی زنان و کودکان بی سرپرست و بدسرپرست کودکان کار و خیابان و بازمانده از تحصیل و نوزادان مادران معتاد و... می باشد.

فاطمه دانشور
فاطمه دانشور مهرآفرین

زندگی من

خواستنی که توانستن شد

امروز خیلیها از من میپرسند عامل موفقیتت چه بود؟ به آنها میگویم که موفقیت من به عوامل متعددی بستگی داشت؛ یکی از این عوامل افراد موثری بودند که در مسیر زندگیام قرار گرفتند و به کمك آنها مسیرهایی به رویم گشوده شد . این نکته همواره برای من عجیب و سوال برانگیز است، زیرا همیشه در کتابها خوانده بودم که شما به اهدافی میرسید که آنها را در ذهنتان تکرار کردهاید. اما من به اهدافی بسیار فراتر از آنچه نوشته بودم رسیدم...

فاطمه دانشور

.

مادری دیگر است . پدری دیگر . خواهری دیگر است . برادری دیگر و ... مهری دیگر .
صبور است و به آینده ای می اندیشد که شاید خودش نباشد، اما نشانه هایش خواهند ماند .
کتاب هایی که شاگردانش خواهند نوشت . پل هایی که شاگردانش خواهند ساخت . بیمارانی که به دست شاگردانش به سلامتی می رسند و و و ... و لبخند می زند .
او معلم است . آموزگار . الفبای جهانِ پیشِ رو را آنقدر تکرار می کند تا برقِ فهمیدن را در چشمان کنجکاو دانش آموزش ببیند . و لبخند بزند به فردایی که شاگردانش در آن کتاب های زیادی خواهند خواند و نوشت . پل های زیادی خواهند ساخت و ...
معلم عزیز . گوهر گرانبهای انسانیت . روزت مبارک
فاطمه دانشور

آخرین اخبار

1391-1396 کلیه حقوق برای وب سایت فاطمه دانشور محفوظ است.

Template Design:Dima Group