30 شهریور 1400 ساعت 12:52

آشنایی با فاطمه دانشور

فاطمه دانشور کارآفرین ایرانی

فاطمه دانشور (متولد ۱۳۵۳)، کارآفرین و تاجر ایرانی و از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در دوره چهارم و عضو اتاق بازرگانی, صنایع, معادن و کشاورزی است. وی کارشناس مدیریت بیمارستانی و کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران است.
مدیرعامل سیاحان سپهر آسیا و بنیانگذار موسسه نیکوکاری مهرآفرین پناه عصر حامی زنان و کودکان بی سرپرست و بدسرپرست کودکان کار و خیابان و بازمانده از تحصیل و نوزادان مادران معتاد و... می باشد.

فاطمه دانشور
فاطمه دانشور مهرآفرین

زندگی من

خواستنی که توانستن شد

امروز خیلیها از من میپرسند عامل موفقیتت چه بود؟ به آنها میگویم که موفقیت من به عوامل متعددی بستگی داشت؛ یکی از این عوامل افراد موثری بودند که در مسیر زندگیام قرار گرفتند و به کمك آنها مسیرهایی به رویم گشوده شد . این نکته همواره برای من عجیب و سوال برانگیز است، زیرا همیشه در کتابها خوانده بودم که شما به اهدافی میرسید که آنها را در ذهنتان تکرار کردهاید. اما من به اهدافی بسیار فراتر از آنچه نوشته بودم رسیدم...

فاطمه دانشور
گزارش 1292 - 1396

خلاصه گزارش عملکرد کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران

1392-1396

پیشگفتار
     اداره شهرتهران به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران با توجه به موقعیت آن از لحاظ مهاجرپذیری وتنوع اقوام مختلف نیازمند خرد جمعی است. و این موضوع  از مهمترين دغدغه های اعضاي شوراي اسلامي شهر  تهران در ادوار گذشته بوده است، از جمله مسائل مهمي كه در اداره اين شهر ميتواند نقش آفرين باشد، توجه به مسایل فرهنگي و اجتماعي است مانند محور قرار دهی انسان در فرآیند مدیریت شهری ، گسترش فرهنگ شهرنشینی ، آموزش شهروندی ،التزام به فرهنگ و هویت ملی و بومی،  تاکید بر مفهوم توسعه پایدار انسانی،  توزیع عادلانه امکانات و تسهیلات شهری،  بسترسازی برای عدالت اجتماعی در سایه خدمات شهری ،  گسترش ارتباط ارگانهای رفاه اجتماعی با نهادهای شهری و شهرداری  و........که همگی از مولفه های موثر بر تحقق رفاه شهروندی می باشند و ضرورت اين مسائل باعث گردید تا كميسيوني خاص، تحت عنوان كميسيون فرهنگي و اجتماعي در شورای شهر تشکیل گردد ودردوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران، کمیته اجتماعی در ذیل این کمیسیون احیا شد، گفتنی است این کمیته در دوره های گذشته، کمیته بسیار منفعلی بوده است. كميته اجتماعی با رویکرد توسعه اجتماعی تمامی فعالیتهای اجتماعی شهرداري تهران را در سطح شهر تهران رصد كرده و همواره سعي داشته تا با انجام وظايف محوله در خصوص تصميم سازي و تصميمگيري، اعضاي محترم شورای اسلامی شهر تهران را یاری نمايد. و از ابتدای تشکیل اقدام به تشکیل کارگروه های تخصصی ذیل با در نظر گرفتن اولویت های کاری نموده است:
1-    کار گروه مسئولیت پذیری اجتماعی بنگاه های اقتصادی (مربوط به سازمان شهرداری و بنگاه های اقتصادی طرف قرارداد شهرداری تهران)
2-    کار گروه آسیب های اجتماعی
3-    کار گروه افراد دارای معلولیت و کم توان
4-    کارگروه زنان و دختران
5-    کار گروه کودک
      عمده فعالیت‌های کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در طی چهار سال گذشته حول محور ایجاد زیرساخت‌های لازم برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در کلان‌شهر تهران، به ویژه در حوزه زنان و کودکان، متمرکز بوده است. موضوعاتی همچون ساماندهی کودکان کار و خیابان، ایجاد تسهیلات اشتغال و کارآفرینی برای زنان بدسرپرست و آسیب‌دیده از دغدغه‌های اصلی ما در کمیته اجتماعی بوده است.
   طبق اسناد بالادستی و در راستای توسعه رفاه اجتماعی، شهرداری تهران موظف به اجرایی نمودن مصوبات مرتبط با حوزه اجتماعی از جمله شهر دوستدار کودک، شهر دوستدار سالمند، توسعه کار آفرینی ، مهار، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی، ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی، گروه های آسیب پذیر و کم توان و معلول و ... شده است و برای عملیاتی کردن این مصوبات موظف به افزایش تعامل و همکاری خود با سازمان های دولتی، و نهاد های مدنی بوده است. لذا کمیته اجتماعی در راستای کمک به اجرایی نمودن وظایف فوق توسط شهرداری و انجام وظایف نظارتی شورا مهمترین اولویت های کاری خود را به شرح زیر تعیین نموده است:
اولویت های کاری  کمیته اجتماعی  بر اساس سیاست ها و بر نامه های مدیریت شهری
*اصلاح و بازنگری دقیق برنامه پنجساله شهرداری تهران و انجام اصلاحات جامع در حوزه موضوعات اجتماعی در برنامه های آتی
*تشکیل و مدیریت مناسب  کارگروه های تخصصی جهت تحقق وظایف نظارتی شورا به صورت تخصصی و کارشناسی
*ایجاد هماهنگی بین کارگروه ها ی تخصصی و سازمان های مرتبط در شهرداری  تهران
*سیاست گذاری و تبیین الگوها و شاخص های مرتبط با هر حوزه به صورت کارشناسی
*بررسی، تدوین، پیشنهاد و ارزیابی لوایح، طرح ها و ایده های مرتبط با محورهای کاری کمیته اجتماعی
*پیشنهاد ایده ها و طرح های مرتبط با کمیسیون اجتماعی و فرهنگی
*بازدید از طرح ها، پروژه ها، جشنواره ها و نمایشگاه های مرتبط با موضوع کمیته
*تعامل و همکاری با مجامع علمی، فرهنگی، هنری، اجتماعی، خیریه ها و...که مرتبط با موضوع کاری کمیته در حال فعالیت می باشند.
*بررسی و نظارت پروژه ها، اقدامات و فعالیت های حوزه های مرتبط در شهرداری تهران.
*تنظیم سند رفاه اجتماعی شهر تهران، که همین سند مبنای عملکرد شهرداری تهران در حوزه اجتماعی قرار گرفت.


 فاطمه دانشور
عضو و رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران

در ادامه گزارش کلی از فعالیت های چهار ساله کمیته در حوزه های مرتبط ارائه می گردد.

نتایج:
* نتایج نشست ها و جلسات تخصصی:
* بررسی طرح ها و برنامه های پیشنهادی شهرداری و تخصیص بودجه کافی برای عملیاتی شدن طرح ها و برنامه ها
* شناخت و اولویت مسائل و موضوعات اجتماعی شهر تهران و تشکیل کارگروه های تخصصی (آسیب های اجتماعی، زنان، مسئولیت پذیری اجتماعی، معلولان، کودکان، کارآفرینی) با حضور اندیشمندان و فعالین اجتماعی متخصص که به بررسی مصوبات شورای شهر در موضوعات مرتبط پرداخته و همچنین عارضه یابی چرایی اجرایی نشدن مصوبات شورای شهر در بدنه شهرداری
* الزام دستگاه های اجرایی شهرداری مرتبط با مصوبات فوق به تشکیل شوراهای راهبردی با حضور نمایندگان سایر دستگاه ها نظیر قوه قضائیه، بهزیستی، آموزش و پرورش، وزارت کار، وزارت بهداشت، و نمایندگان سازمان های مردم نهاد مرتبط برای تهیه مدل های جامع و جانمایی مکان برای ساخت 20 مرکز ساماندهی کودکان کار، 15 سرای کار و زندگی یا بهاران ویژه معتادین بهبود یافته، 22 مرکز خدمات و فوریت های اجتماعی، 2 سامان سرای ویژه مردان و زنان بی¬خانمان، 4 مرکز بازپروری معتادین(1 مرکز ویژه کودکان برای اولین بار)، یک گرمخانه ویژه بانوان و یک مرکز اتحاد ویژه اقامت مادران و کودکان کارتن خواب که رئیس و کارشناسان کمیته اجتماعی تاکنون در کلیه این جلسات حضور داشته اند.
*  تهیه مدل کارشناسی برای جمع آوری آمار و اطلاعات دقیق کودکان کار و خیابان به تفکیک مناطق و کمک به اجرای طرح ساماندهی آنان با همیاری سازمان های مردم نهاد .
*  انعقاد تفاهم نامه همکاری فی ما بین اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران و شهرداری تهران جهت تسهیلگری برای تحقق موضوع مسئولیت اجتماعی بنگاه ها در کاهش چالش های اجتماعی شهر تهران و تشکیل شورای مشترک فی مابین اتاق و شهرداری

* ارائه گزارش های کامل از وضعیت آسیب های اجتماعی به جراید و رسانه های تصویری جهت حساس سازی جامعه و مسئولین که موفقیت آمیز بود.
* ارائه گزارش های کامل به وزارت بهداشت و درمان، که منتهی به صدور ابلاغیه ای ملی از سوی وزارت مذکور شد که به ضمیمه می باشد و این ابلاغیه میزان فروش نوزادان را تا 70 درصد کاهش داد.
* ارائه گزارش کامل از وضعیت کودکان بی هویت به وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و پیگیری جهت صدور شناسنامه برای کودکان بی هویت و گنجاندن «حق هویت» در منشور حقوق شهروندی که البته انجام نشده و همچنان پیگیر می باشم.
* ارائه یادداشت ها و گزارش های متعدد جهت حساس سازی مجلس جهت گنجاندن فصل آسیب های اجتماعی در برنامه توسعه ششم.
* ارائه گزارش های دقیق از ضعف ساختار زیربنایی در بهزیستی به وزارت کار و پیشنهاد توسعه این زیر ساخت ها که منجر به پیش بینی فضاهایی برای حمایت از زنان بی سرپناه مثل خانه های میان راهی و یا ایجاد کمپ های ترک اعتیاد برای زنان شد.
* پیگیری و حضور در افتتاح راه اندازی اتاق های مادر و کودک در مترو و پیگیری جهت راه اندازی اتاق های مذکور در دیگر فضاهای عمومی نظیر فروشگاه های شهروند

نتایج بازدیدها :

•    مطالعه دقیق گزارشات ارائه شده و ثبت مشاهدات حین بازدید و استخراج موارد انحراف از برنامه و دادن تذکرات لازم
•    تشکیل تیم عارضه یابی برای بررسی چرایی عدم تحقق و اجرایی نشدن برخی از مصوبات شورا در بدنه شهرداری مرتبط با موضوعات کمیته اجتماعی
•    کمک به مدیران سازمان ها و ادارات تابعه شهرداری درگیر با موضوعات اجتماعی جهت اجرایی نمودن مصوبات شورا
•    حل برخی از معضلات اجتماعی کودکان کار و خیابان مناطق، از طریق حمایت از سمن‌ها
•    حمایت از سمن‌ها و خیریه های فعال در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی از طریق تخصیص فضای کار و امکانات مالی و معنوی
•    پیگیری و رسیدگی به درخواست‌های شهروندان (بیش از 500 مورد هدایت درخواست های مربوطه به مراجع ذیربط و سازمان های مردم نهادجهت حل مشکلات آن ها)
•    اقدام و کمک به ساخت کانکس‌های بهداشتی و آموزشی برای نصب و ارائه خدمات به کودکان کار حاشیه های شهر تهران
•    حمایت از برپایی 5 همایش مرتبط با موضوعات اجتماعی برگزار شده توسط سمن‌های ذیربط،
•    پیگیری و انجام برخی درخواست‌های شورایاران مناطق بازدید شده
•    کمک به سازمان های مردم نهاد مربوطه برای حل معضلات آنها و استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در حل مشکلات اجتماعی و افزایش مشارکت های آنان در حل آسیب ها
•    پیگیری و تلاش جهت راه اندازی مراکزآموزشی برای کودکان کار و خیابان از طریق مراکز خدمات اجتماعی مناطق 22 گانه شهرداری تهران.
•    نظارت مستمر به کار مجموعه های فعال در حوزه مادران و کودکان در معرض آسیب
•    اقدام به بررسی وضعیت مادران باردار معتاد از طریق بیمارستان ها با کمک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
•    اقدامات لازم برای حمایت از مادران و کودکان در معرض آسیب و کمک به توانمندسازی آنها


دیگر اقدامات :
* انجام 2 پژوهش در حوزه سیاستگذاری اجتماعی در اسناد بالادستی علی الخصوص در حوزه زنان و کودکان
* انجام مطالعه، پژوهش و برنامه ریزی های مرتبط در خصوص توسعه مراکز اجتماعی شهر تهران (تعداد 4 مرکز بازپروری معتادین، 15 سرای کار و زندگی، 2 مرکز غربالگری، 2 مرکز نگهداری زنان و مردان آسیبدیده اجتماعی، 17 مرکز ساماندهی کودکان کار و خیابان، 2 سامانسرای فرامنطقه ای، 22 مرکز خدمات فوریت های اجتماعی )
* بعلاوه بیش از 70 طرح مرکز اجتماعی که همگی راه اندازی گردید ولی در نحوه اداره دچار اشکال است که باید مرتفع شود. راه اندازی مراکز کاهش آسیب با پیگیری کمیته اجتماعی انجام شد.
* شرکت در بیش از 10 برنامه تلویزیونی با موضوع آسیب های اجتماعی و بیان آن برای اولین بار در رسانه ملی در خصوص فروش کودکان و حساس سازی کامل در نهادهای تصمیم ساز کشور
* 40 مورد، ارائه گزارش به رسانه ها و مطبوعات و انعکاس در حوزه آسیب های اجتماعی که منجر به صدور بخشنامه ها و ابلاغیه های ملی و کشوری اثربخش در سطح وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی و دادگستری شد، نمونه آن اجباری شدن سم زدایی نوزادان معتاد و عدم تحویل آن به والدین کودک آزار و موارد دیگر
* پیگیری مصوبات شورای شهر در خصوص راه اندازی شهربانوها، غنچه های شهر و دیگر موضوعات عمومی شهر در حوزه اجتماعی، نظیر مناسب سازی فضاهای شهر برای گروه خاص که بخش کوچکی تحقق پیدا کرد، مثل راه اندازی اتاق مادر و کودک در مترو
* پیگیری و مطالعه پیوست های اجتماعی کلیه طرح های شهری و دادن تذکر های متعدد در خصوص ضعف شهرداری در این حوزه
و ....

انتقادات و پیشنهادات
در نهایت اینجانب بر اساس مشاهدات و تجربیات خود در این دوره چهار ساله در ذیل به برخی از مسائلی که به نظربنده تاثیر زیادی در ناکارآمدی مدیریت شهری داشته است اشاره نموده ام،  امید وارم پیشنهاداتی که در آخر ارائه می شود بتواند دوره های آینده در جهت اصلاح امور شهروندان راهگشا باشد.
1-    عدم شفافیت در لایحه بودجه
بررسی بودجه فرهنگی اجتماعی شهرداری نشان می‌دهد آنچه به عنوان لایجه بودجه شهرداری هر سال ارائه شده است جای تأمل فراوانی دارد چرا که با وجود اینکه 10 درصد بودجه شهرداری را شامل می‌شود اما رویکرد وبرنامه های فرهنگی شهرداری تهران هیچ گاه در جهت توسعه فرهنگی نبوده است.
در ضمن در لایحه پیشنهادی بودجه 96 با وجود افزایش بودجه فرهنگی هر ساله چیزی که دیده می‌شود این است که اکثرادارات کل، سازمان ها و شرکت ها، بدون ارائه برنامه عملیاتی و تحت یک عنوان کلی تنها به ذکر بودجه پیشنهادی پرداخته اند و این نظارت شورا را در انتهای سال با مشکل مواجه می کند ونه می توان "هزینه - فایده "طرح ها را سنجید و نه میزان تخصیص بودجه و تحصیل اهداف مورد نظر در زمان تدوین بودجه را مورد سنجش قرار داد. در حالیکه اگر قصد بر نظارت سیستمی درست و شفاف است ، پیشنهاد جدی بنده اینست که بودجه‌ها در قبال پروژه‌ای مشخص و شفاف تخصیص یابد.و برنامه های عملیاتی دقیق در کنار لایحه بودجه ارائه شود.
2-    عدم ارتباط و تعامل پیوسته شهرداری با نهادها و دستگاه های دولتی
3-    فقدان ساز و کار مناسب در شورای شهر برای نظارت بر شهرداری
نظارت بر کار شهرداری حداقل وظیفه‌ای است که بر عهده اعضای شورای شهر است اما این نظارت نیاز به اطلاعات دارد و در سیستم مدیریت شهری تهران، اطلاعات فقط در انحصار شهرداری است و شهرداری هرگز گزارش‌های شفافی ازاقدامات ، برنامه ها و منابع مالی و درآمدی و شیوه هزینه‌کرد آن به اعضای شورا ارائه نکرده است و این به نظر بنده به واسطه دفاع بی چون و چرای برخی از اعضای شورای شهر از شهرداری بوده است.
4-    عدم اعتقاد شهرداری به تخصص گرایی وبکارگیری مدیران متخصص.
5-    عدم ثبات در مدیریت و جابجایی پی در پی مدیران.
6-    عدم وجود برنامه های بلند مدت و میان مدت و انجام اقدامات هیجانی تحت عنوان مدیریت جهادی.
7-    ورود شهرداری به عرصه های سیاسی در مقاطع مختلف و سیاسی کاری.
8-     عدم توجه مدیران شهری به تذکرات پی در پی اعضای شورای شهر در حوزه های مختلف .
9-    عدم اعتقاد به کارهای پژوهشی و بی توجهی به پیوست های اجتماعی پروژه های شهری کلان.
10-     عدم توجه به توسعه پایدار انسانی و محور قرار ندادن انسان در برنامه های مدیریت شهری.
و بالاخره به نظر اینجانب امروزه در برنامه های مدیریت شهری می بایستی دستیابی به شناختی از ویژگیهای اجتماعی، روانشناختی و فرهنگی الزامی گردد و التفات به حقوق شهروندی مورد توجه قرار گیرد. این رویکرد از این مهم ناشی می شود که نمی توان ساختار شهری را بدون ساختار فرهنگی و اجتماعی آن مورد ارزیابی قرار داد بر این اساس به برخی ملاحظات فرهنگی و اجتماعی در مدیریت شهر برای افزایش رفاه شهروندی اشاره می شود :
محور قرار دهی انسان در فرآیند برنامه ریزی ها، گسترش فرهنگ شهرنشینی و آموزش شهروندی ،التزام به فرهنگ و هویت ملی و بومی،  تاکید بر مفهوم توسعه پایدار انسانی،  توزیع عادلانه امکانات و تسهیلات شهری،  بسترسازی برای عدالت اجتماعی در سایه خدمات شهری ،  گسترش ارتباط ارگانهای رفاه اجتماعی با نهادهای شهری و شهرداری  و........که همگی از مولفه های موثر بر تحقق رفاه شهروندی می باشند.

 

پیوست شماره 1- گزارش تصویری  پروژه ها


 

پروژه رونمایی از کتاب نهاد ملی حمایت از کودک

 


 

گزارش پروژه های اجتماعی

(مطالعات، الگوی برنامه ریزی و طراحی و ملاحظات معماری و توسعه مراکز اجتماعی)
        کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با همکای شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران (به عنوان متولی طراحی و توسعه فضاهای فرهنگی و اجتماعی) اقدام به مطالعه و پروژه هایی به شرح زیر نموده، که پروژه های حاضر با هدایت و زیر نظر شورای راهبردی انجتم شده اند.
1-    مطالعات و طراحی سامان سرای فرامنطقه ای تهران
2-    مطالعات و طراحی مراکز بازپروری معتادین
3-    مطالعات و طراحی مراکز ساماندهی کودکان کار و خیابان
4-    مطالعات و طراحی مراکز نگهداری زنان و مردان آسیب دیده اجتماعی
5-    مطالعات و طراحی مراکز غربال¬گری پذیرش آسیب دیدگان اجتماعی
6-    مطالعات و طراحی مراکز فوریت های خدمات اجتماعی
7-    مطالعات و طراحی مراکز سرای کار و زندگی

 

 

 

 

 

پیوست شماره 2- گزارش تصویری بازدیدها، نشست ها و جلسات


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین اخبار

1391-1396 کلیه حقوق برای وب سایت فاطمه دانشور محفوظ است.

Template Design:Dima Group