30 شهریور 1400 ساعت 13:29

آشنایی با فاطمه دانشور

فاطمه دانشور کارآفرین ایرانی

فاطمه دانشور (متولد ۱۳۵۳)، کارآفرین و تاجر ایرانی و از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در دوره چهارم و عضو اتاق بازرگانی, صنایع, معادن و کشاورزی است. وی کارشناس مدیریت بیمارستانی و کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران است.
مدیرعامل سیاحان سپهر آسیا و بنیانگذار موسسه نیکوکاری مهرآفرین پناه عصر حامی زنان و کودکان بی سرپرست و بدسرپرست کودکان کار و خیابان و بازمانده از تحصیل و نوزادان مادران معتاد و... می باشد.

فاطمه دانشور
فاطمه دانشور مهرآفرین

زندگی من

خواستنی که توانستن شد

امروز خیلیها از من میپرسند عامل موفقیتت چه بود؟ به آنها میگویم که موفقیت من به عوامل متعددی بستگی داشت؛ یکی از این عوامل افراد موثری بودند که در مسیر زندگیام قرار گرفتند و به کمك آنها مسیرهایی به رویم گشوده شد . این نکته همواره برای من عجیب و سوال برانگیز است، زیرا همیشه در کتابها خوانده بودم که شما به اهدافی میرسید که آنها را در ذهنتان تکرار کردهاید. اما من به اهدافی بسیار فراتر از آنچه نوشته بودم رسیدم...

فاطمه دانشور

هفته گذشته سفری به مدت پنج روز به مشهد مقدس داشتم و بطور کامل در جریان فعالیتهای شعبه مهرآفرین در مشهد قرار گرفتم .

هفته گذشته سفری به مدت پنج روز به مشهد مقدس داشتم و بطور کامل در جریان فعالیتهای شعبه مهرآفرین در مشهد قرار گرفتم . عمده پرونده های تحت حمایت این موسسه مادران و کودکان دچار اعتیاد هستند کودکانی که ناخواسته دچار این پدیده شوم اجتماعی شده اند و به تعبیری کودکان خاکستری شده اند. تعداد پرونده های تشکیل شده در این مرکز به بیش از صد پرونده رسیده است و هر روزه به تعداد آن افزوده می شود . که خوشبختانه با مداخله تیم حرفه ای و آموزس دیده مددکاران اجتماعی این مرکز توانسته بودند اعتیاد کودکان را از بین برده و کنترل کنند .

بازدیدی از تعدادی از کودکان بهبود یافته داشتم و مصاحبه های مفصلی با مادرانشان داشتم . متاسفانه تمایل به ترک در مادران بسیار کم است ولی نباید ناامید شد . زیرا زنانه شدن اعتیاد به رشد آسیب های اجتماعی کمک میکند . آسیب های اجتماعی را میتوان کنترل کرد مشروط به اینکه سیاستگذاران و برنامه ریزان به غفلت خودپایان دهند . سیاستگذازی اجتماعی را دراسناد و برنامه های بالا دستی ببینند و در آن با نگاه تخصصی و کارشناسی موضوعات اجتماعی و توسعه انسانی را بگنجانند . امیدوارم جناب آقای دکتر روحانی التفات ویژه ای به بحرانهای اجتماعی نموده و خلاها و کاستی ها را هر چه سریعتر مرتفع نماید زیراامتداد این غفلت جامعه را با چالش های جدی نظیر ناامنی اجتماعی و دست آخر شورش های اجتماعی بعلت فقر غلظت یافته برخی اقشار کم بضاعت جامعه مواجه خواهد کرد . هم اکنون نیز از مرز هشدار عبور کرده ایم

 

آخرین اخبار

1391-1396 کلیه حقوق برای وب سایت فاطمه دانشور محفوظ است.

Template Design:Dima Group