24 تیر 1399 ساعت 21:52

آشنایی با فاطمه دانشور

فاطمه دانشور کارآفرین ایرانی

فاطمه دانشور (متولد ۱۳۵۳)، کارآفرین و تاجر ایرانی و از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در دوره چهارم و عضو اتاق بازرگانی, صنایع, معادن و کشاورزی است. وی کارشناس مدیریت بیمارستانی و کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران است.
مدیرعامل سیاحان سپهر آسیا و بنیانگذار موسسه نیکوکاری مهرآفرین پناه عصر حامی زنان و کودکان بی سرپرست و بدسرپرست کودکان کار و خیابان و بازمانده از تحصیل و نوزادان مادران معتاد و... می باشد.

فاطمه دانشور
فاطمه دانشور مهرآفرین

زندگی من

خواستنی که توانستن شد

امروز خیلیها از من میپرسند عامل موفقیتت چه بود؟ به آنها میگویم که موفقیت من به عوامل متعددی بستگی داشت؛ یکی از این عوامل افراد موثری بودند که در مسیر زندگیام قرار گرفتند و به کمك آنها مسیرهایی به رویم گشوده شد . این نکته همواره برای من عجیب و سوال برانگیز است، زیرا همیشه در کتابها خوانده بودم که شما به اهدافی میرسید که آنها را در ذهنتان تکرار کردهاید. اما من به اهدافی بسیار فراتر از آنچه نوشته بودم رسیدم...

فاطمه دانشور

جلسه كميسيون حاكميت شركتی و مسئوليت اجتماعی در اتاق بازرگانی

جلسه اين ماه كميسيون حاكميت شركتی و مسئوليت اجتماعی در اتاق بازرگاني ايران در حالی برگزار شد كه كارشناسان و مديران انديشكده مطالعات حاكميت و سياستگذاری دانشگاه شريف ميهمان اين جلسه بودند و هدف اين نشست ها استفاده از ظرفيت علمی دانشگاههای معتبر كشور جهت توليد منابع علمی كافی و در دسترس جهت استفاده كاريران اين مفهوم مديريتی علی الخصوص بنگاههای اقتصادی مسئوليت پذير است. گفتنی است برای اولين بار در كشور در عرصه سياستگذاری شهری كه جز اركان حاكميت می باشد طرح مسئوليت اجتماعی شركتها تصويب شد و برگ زرينی شد در كارنامه عملی كميته اجتماعي شورای شهر تهران كه چهارسال مسئوليت آن را بعهده داشتم . و خوشحالم كه بالاخره بعد از رويارویی با چالش هاي فراوان هفته گذشته لايحه مذكور با رای حداكثری اعضای شورای شهر تهران به تصويب رسيد . در دو سال عمر باقيمانده از فعاليت اين كميسيون در اتاق بازرگانی ايران اميدوارم با همراهی اعضاي اين كميسيون بتوانيم طرحی به مجلس ارائه داده و مجلس تصويب كند كه هزينه های مسئولانه شركتها در اين حوزه جز هزينه های قابل قبول مالياتی منظور شود و موانع برداشته شود تا مشوقی شود كه شركتهای ايرانی بيشتر در اين عرصه وارد شوند . بطور قطع مشاركت حداكثری كارآفرينان و شركتها در حل مشكلات و بحرانهای اجتماعی و زيست محيطی ميتواند تحولی مثبت به نفع جامعه ، كاركنان ، محيط زيست ، محيط بازار و صنعت و رهبری شركت و خوشنامی برند ايجاد كند

آخرین اخبار

1391-1396 کلیه حقوق برای وب سایت فاطمه دانشور محفوظ است.

Template Design:Dima Group