30 شهریور 1400 ساعت 13:20

آشنایی با فاطمه دانشور

فاطمه دانشور کارآفرین ایرانی

فاطمه دانشور (متولد ۱۳۵۳)، کارآفرین و تاجر ایرانی و از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در دوره چهارم و عضو اتاق بازرگانی, صنایع, معادن و کشاورزی است. وی کارشناس مدیریت بیمارستانی و کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران است.
مدیرعامل سیاحان سپهر آسیا و بنیانگذار موسسه نیکوکاری مهرآفرین پناه عصر حامی زنان و کودکان بی سرپرست و بدسرپرست کودکان کار و خیابان و بازمانده از تحصیل و نوزادان مادران معتاد و... می باشد.

فاطمه دانشور
فاطمه دانشور مهرآفرین

زندگی من

خواستنی که توانستن شد

امروز خیلیها از من میپرسند عامل موفقیتت چه بود؟ به آنها میگویم که موفقیت من به عوامل متعددی بستگی داشت؛ یکی از این عوامل افراد موثری بودند که در مسیر زندگیام قرار گرفتند و به کمك آنها مسیرهایی به رویم گشوده شد . این نکته همواره برای من عجیب و سوال برانگیز است، زیرا همیشه در کتابها خوانده بودم که شما به اهدافی میرسید که آنها را در ذهنتان تکرار کردهاید. اما من به اهدافی بسیار فراتر از آنچه نوشته بودم رسیدم...

فاطمه دانشور

انتخابات شورای شهر تهران

در پنجمين دوره انتخابات شورای شهر تهران شركت كرده انصراف نخواهم داد. اگر ليست اعلام شده ، ليستی منسجم ، قوی و جامعه پذير بود و حتی اگر تاييد اكثريت بزرگان اصلاحات را بهمراه داشت و در چار چوب رعايت اخلاق و امانت داری بسته می شد قطعا از ليست اعلام شده حمايت ميكردم ليكن با توجه به عدم رعايت شرايط مذكور و وارد بودن نقد بزرگانی از اصلاحات چون جواد امام ( مديرعامل بنياد باران ) و ديگران و بخاطر ميثاقی كه با خدا بسته و چهارده سال مشغول خدمت رساني به كم توانان اجتماعی می باشم وعلی الخصوص و علی الخصوص به خاطر شيرخوارگان گرسنه شهر تهران ، بی خانمان ها ، كودكان كار ، زنان بی پناه ، كارتن خواب ها با اقتدار در اين دوره از رقابت انتخاباتی شركت نموده و كرسی بی صدايان را واگذار نخواهيم كرد و با كمك شما همچنان با صدايی رسا و بلند از دردها سخن خواهم گفت و مطمئنم كه با پيچيدن صدايم در كوه هاي بلندی چون شما ، صدايم هزار بار رساتر ، گويا تر و محكم تر از هميشه ، روايتگر زندگی در شهر و مدافع حقوق بی صدايان خواهد شد . بزودی ليست منسجم و جامعه پذيری به طرفداران جامعه بزرگ اصلاحات معرفی خواهد شد

آخرین اخبار

1391-1396 کلیه حقوق برای وب سایت فاطمه دانشور محفوظ است.

Template Design:Dima Group