کد خبر:1225 بازدید: 5349 بازدید
سال‌های پر فراز و فرودی را در واحد آموزش و تخصصی تر آن در کانون نخبگان مهرآفرین سپری کردیم کودکان دیروزی که با خنده های کودکانه شان آرزوهای کوچکی به زبان می آوردند و بعد از سالها کار و تلاش در کانون نخبگان مهرآفرین آرزو هایشان جهانی شد .

یکی از تصمیمات خوبی که سالها پیش در مهرآفرین گرفتم و از آن بابت حس رضایتمندی دارم تاکیدی بود که بر آموزش داشتم و بقدری این موضوع برایم مهم بود که به ارائه آموزش های عمومی اکتفاء نکردم و آموزش های تخصصی را هم مد نظر قراردادم . آن موقع این کار من خیلی منتقد داشت و از آن بنوعی کاری تشریفاتی و زاید در امور خیریه نام برده می‌شد اینکه از میان کودکانی که با رنج مأنوس بودند جستجو کنی و با کودکانی که ظرفیت خارق العاده در پیشرفت و نخبه شدن دارند را بیابی و سرمایه گذاری مضاعفی روی آنها انجام دهی لازم بنظر نمی رسید . البته در مهرآفرین خدمات آموزشی عمومی بدون سنجش به همه افراد تحت پوشش ارائه میشود اما چیزی که دنبالش بودم شناسایی کسانی بود که با قدرت ذهن می توانند تغییرات سازنده و بزرگی را در جامعه سبب شوند و ممکن بود رنج زندگی باعث بازماندگی شان شود . سال‌های پر فراز و فرودی را در واحد آموزش و تخصصی تر آن در کانون نخبگان مهرآفرین سپری کردیم کودکان دیروزی که با خنده های کودکانه شان آرزوهای کوچکی به زبان می آوردند و بعد از سالها کار و تلاش در کانون نخبگان مهرآفرین آرزو هایشان جهانی شد . امروز وقتی شنیدم بچه های کوچک کانون بزرگ شده اند و با رتبه های عالی در دانشگاه‌های دولتی معتبر کشور -رشته هایی که آرزو داشتند -قبول شدند و قرار است بزرگ‌ترین فیزیکدان , ریاضیدان ، موسیقی دان ، پزشک و بازیگر دنیا شوند و یک قدم به آرزوهای جهانی شان نزدیک شدند خوشحال شدم . فرزندان من در مهرآفرین بسیارند و فرصت نمی کنم تک تک آنها را در آغوش بگیرم اما از دور قدمهای پر از موفقیت شان را نظاره میکنم و این جمله را با خود می گویم ؛ خدای مهربانم خوشحالم که به عهدی که با تو بستم توانستم عمل کنم و از این بابت بسیار احساس رضایت می کنم و حالا من آرزو می کنم که فرزندانم وقتی به قله ها رسیدند خم شوند و قدرت خم شدن را داشته باشند و دستان انسان‌های شکسته حال عصر خود را بگیرند و آنها را بلند کنند و به حلقه مهرورزان اضافه شوند و عقلانیت خود را با مهر عجین کرده به کمال برسند . به واقع باور دارم ظهور منجی برای نجات بشریت از ستم ها و گستراندن عدل در کره خاکی چیزی نیست جز ظهور عقلانیت انسانی انسان که با مهر عجین شده باشد ظهور غایت عقلانیت و شعور انسانی انسان که با مهر عجین شده باشد زمانی که رخ دهد آنگاه است که خداوند به خلقت انسان خواهد بالید


گروه دیما
سئو و پشتیبانی: گروه دیما