کد خبر:1049 بازدید: 4714 بازدید

مشاركت در انتخابات

اين روزها جلسات متعدد زيادی بعنوان سخنران حضور می يابم تا مردم را دعوت به مشاركت در انتخابات علی الخصوص انتخابات رياست جمهوری نمايم . همواره در سخنانم به اين نكته اشاره كرده ام كه با تمام انتقاداتی كه به دولت روحانی داريم، بايد از ادامه دولت روحانی حمايت كنيم . ادامه دولت روحانی با تمام كاستی ها امتداد اداره كشور با محور عقلانيت است و گفتمان دولت ، گفتمانی عقلایی است كه پيش تر نداشتيم و كشور ما علی الخصوص مردم هزينه بی تدبيری را خيلی پرداخت كرده اند . هم اكنون بيش تر از پيش نسبت به جامعه و آينده فرزندانمان بايد احساس مسئوليت نموده و در شرايط فعلی از بين گزينه های پيش رو ، آقای روحانی حمايت كنيم و بايد متوجه باشيم كه بزرگترين رقيب وی شركت نكردن در انتخابات می باشد .
با دعوت همگی به شركت در انتخابات به آقای روحانی رای دهيم و به امتداد دولت تدبير و اميد كمك كنيم .


گروه دیما
سئو و پشتیبانی: گروه دیما