21 مرداد 1399 ساعت 06:00

آشنایی با فاطمه دانشور

فاطمه دانشور کارآفرین ایرانی

فاطمه دانشور (متولد ۱۳۵۳)، کارآفرین و تاجر ایرانی و از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در دوره چهارم و عضو اتاق بازرگانی, صنایع, معادن و کشاورزی است. وی کارشناس مدیریت بیمارستانی و کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران است.
مدیرعامل سیاحان سپهر آسیا و بنیانگذار موسسه نیکوکاری مهرآفرین پناه عصر حامی زنان و کودکان بی سرپرست و بدسرپرست کودکان کار و خیابان و بازمانده از تحصیل و نوزادان مادران معتاد و... می باشد.

فاطمه دانشور
فاطمه دانشور مهرآفرین

زندگی من

خواستنی که توانستن شد

امروز خیلیها از من میپرسند عامل موفقیتت چه بود؟ به آنها میگویم که موفقیت من به عوامل متعددی بستگی داشت؛ یکی از این عوامل افراد موثری بودند که در مسیر زندگیام قرار گرفتند و به کمك آنها مسیرهایی به رویم گشوده شد . این نکته همواره برای من عجیب و سوال برانگیز است، زیرا همیشه در کتابها خوانده بودم که شما به اهدافی میرسید که آنها را در ذهنتان تکرار کردهاید. اما من به اهدافی بسیار فراتر از آنچه نوشته بودم رسیدم...

فاطمه دانشور

نشست تخصصي " دستفروشي در شهر"با حضور نمايندگان دستگاههاي متولي ، مديران شهري ، كارشناسان شوراي شهر ، اساتيد دانشگاه و نمايندگان جامعه مدني در شوراي شهر برگزار شد.

نشست تخصصي " دستفروشي در شهر"با حضور نمايندگان دستگاههاي متولي ، مديران شهري ، كارشناسان شوراي شهر ، اساتيد دانشگاه و نمايندگان جامعه مدني در شوراي شهر برگزار شد.
سخنرانان به خوبي به تبيين ابعاد مختلف اين پديده اجتماعي پرداختند .
در پايان نيز مقرر شد طي تشكيل كارگروهي علت عدم موفقيت اجرايي  شدن آيين نامه " ساماندهي دستفروشان شهر تهران "كه سال ٨٥ در شوراي شهر مصوب شده بود بررسي شود . آنچه بنظر مي آيد در شمردن علل دستفروشي كمتر به ان توجه شده و مورد غفلت بوده ، ناديده انگاشتن جامعه اي كه در دل آسيب هاي اجتماعي شهر زيست ميكنند مناطقي نظير حاشيه هاي شهر و يا هرندي كه بسيار افرادي ديده ميشوند كه فاقد اوراق هويتي و شناسنامه مي باشند و دچار انواع آسيب ها هستند و كودكان آنها از همه خدمات اجتماعي بي بهره اند و عمده درآمدشان از خرده فروشي مواد مخدر و سرقت است . چنانچه دستفروشي كنند شغل شرافتمندانه اي انتخاب كرده اند . چراكه بفرض رونق اقتصادي نيز بدليل هويت قانوني نداشتن از فرصتهاي شغلي مساوي با ساير شهروندان برخوردار نيستند.
لذا تا مسئله بدرستي فهم و درك نشود
نميتوان براي آن راهكار صحيح تجويز كرد . در شرايط حاضر در مناطق اسيب خيز جمعيت كيفري رو به افزايش است و اين جمعيت بدرستي بايد مورد تحليل قرار گيرد و متولي جدي براي سامان دادن به اين جمعيت باز تعريف شود . و فكري براي سيستم معيوب تامين اجتماعي كشور شود و پياده سازي اصل بيست و نه قانون اساسي كه برخورداري آحاد ملت از رفاه و تامين اجتماعي را حقي همگاني ميداند و دولت را مسئول اجرايي شدن اين اصل ميداند سرلوحه اقدام مسئولين قرار گيرد.

آخرین اخبار

1391-1396 کلیه حقوق برای وب سایت فاطمه دانشور محفوظ است.

Template Design:Dima Group