کد خبر:757 بازدید: 13639 بازدید

رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد نسب به نبود مطالعات جامع در طرح انضباط شهری و سرعت اجرای آن نسبت به احتمال تکرار تجربه خاک سفید در منطقه 12 بر اثر اجرای این طرح هشدار داد.

فاطمه دانشور  با تاکید بر این که مداخله در آسیب های اجتماعی منطقه 12 به تبع آسیب در هر نقطه دیگر نمی تواند مداخله کالبدی باشد، عنوان کرد: مداخله کالبدی در حل آسیب های اجتماعی تنها می تواند یکی از گزینه ها باشد، اما نباید از یاد برد که در برخورد با آسیب های اجتماعی ما با انسان به عنوان پدیده ای متغیر روبرو هستیم.

باور بزهکار باید تغییر کند نه مکان زندگی

وی افزود: زمانی که به عنوان نمونه محل اجتماع معتادان جمع آوری شود این افراد و مشکل آنها از بین نمی روند و به جای دیگری منتقل می شوند. در نتیجه باید به فکر تغییر باور یک معتاد یا یک بزهکار اجتماعی بود، تا اعتیاد خود را ترک کرده و به زندگی سالم خود بازگردد.

رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این که در بسیاری موارد آسیب ها با مشارکت مردم محلی برطرف شده است، اظهار کرد: این در حالی است که منطقه 12 و محله های پرخطری همانند هرندی مردم خوب و خانواده های اصیلی دارد که در حال زندگی در آن مناطق هستند.

رفع آسیب های اجتماعی با مشارکت مردم و حمایت دستگاه های دولتی

دانشور افزود: از سوی دیگر کسبه بیش از هر گروه دیگری افراد پرخطر منطقه را می شناسند. با برخی مداخلات اجتماعی می توان این افراد را شناسایی و کمک کرد تا با مشارکت مردم و با حمایت دستگاه های دولتی از وضعیت که به آن دچار هستند رهایی یابند.

وی با تاکید بر این که در طرح انضباط شهری بیش از هر چیز نبود مطالعات کافی به چشم می خورد، گفت: با وجود این که بارها پرس و جو همچنین بررسی کرده ایم، اما هنوز نمی دانیم بر اساس چه سند مطالعاتی قرار است برخورد با آسیب های اجتماعی منطقه 12 اجرائی شود. در واقع در این پروژه سند مطالعاتی جامعی را مشاهده نمی کنیم.

رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با ابراز تاسف از این که به تنها مطالعه انجام شده درباره این پروژه عمل نمی شود، اظهار کرد: این در حالی است که مطالعه مذکور مداخله کالبدی برای حل آسیب های اجتماعی در این منطقه را منع می کند.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر این که بزرگترین انتقاد نسبت به این طرح نبود مطالعات بین بخشی است، افزود: از سوی دیگر سرعتی که این طرح در حال پیشبرد است خود نیز یکی دیگر از نقدهای وارد به آن است زیرا اقدامات فرهنگی به تدریج باید اجرایی شود.

دانشور تاکید کرد: شاید برخی فعالیت هایی در کوتاه مدت چشمگیر باشد، اما این اقدام منجر به حل مشکل آسیب های اجتماعی و افراد درگیر با این آسیب ها نمی شود.

جای خالی مددکاران متخصص در طرح انضباط شهری

این عضو شورای شهر با انتقاد از این که مددکاران اجتماعی به دلیل این که از نظر قانون امکان مداخله ندارند، نمی توانند به این موضوع ورود کنند، اظهارکرد: تا زمانی که مددکاران با تجربه متخصص و دارای قدرت مداخله نداشته باشیم، نمی توان آسیب های اجتماعی را در منطقه 12 یا هر منطقه دیگر با خراب کردن ساختمان و با روشن کردن معابر در شب که اقدامات کالبدی محسوب می شوند از بین برد.

دانشور با اشاره به این که تهران تجربه هایی همانند خاک سفید را دارد، خاطرنشان کرد: دلیل این گونه شکست ها این است که در اقدامات اجتماعی از متخصصان امر کمک نمی گیریم. در صورتی که اقداماتی نیز انجام دهیم ناشی از اهدافی غیر اجتماعی است. این موضوع باعث می شود مشکلاتی از این دست هیچگاه برطرف نشود.

وی با اشاره به این که در اجرای طرح انضباط شهری تنها شهرداری و نیروی انتظامی مشارکت دارند، گفت: این در حالی است که باید سایر سازمان های مرتبط ورود کرده و حضور داشته باشند، در غیر این صورت بدون شک تهران شاهد تکرار تجربه خاک سفید و پخش و چند برابر شدن معتادان منطقه 12 در سطح شهر خواهد بود.


گروه دیما
سئو و پشتیبانی: گروه دیما