کد خبر:461 بازدید: 12895 بازدید

رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه شهرداری نسبت به سایر نهادها در خصوص ساماندهی کارتن خواب‌ها و به ویژه مبتلایان به اعتیاد گام‌های بهتری برداشته است، گفت: مدیریت شهری به تنهایی نمی‌تواند این معضل را رفع کند.

فاطمه دانشور اظهار داشت: شهرداری باید سازوکاری را فراهم کند تا در زمینه پیشگیری از حرکت خانواده‌های آسیب پذیر جامعه به سمت ابتلا به اعتیاد جلوگیری به عمل بیاید اما در زمینه ساماندهی معتادان نیاز به حضور سایر ارگان ها همچون قوه قضاییه است. به طوری که این نهاد می تواند با حمایت از خانواده های معتادان یک اقدام پیشگیرانه انجام دهد.

دانشور همچنین گفت: برنامه‌های جدی حمایتی باید از خانواده معتادان و به ویژه فرزندان آنها انجام شود چرا که آنها می‌توانند به دلیل قرار گرفتن در معرض آسیب‌های اجتماعی معتادان آینده باشند و این موضوع مهمی است که باید مورد توجه نهادهای مردمی هم قرار بگیرد.

رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه جمعیت قابل ملاحظه کارتن خواب‌های تهران افراد معتاد هستند، بیان داشت: در زمینه صدور شناسنامه، مشخص شدن هویت این افراد، ارائه خدمات درمانی و ایجاد اشتغال شهرداری دست تنهاست و سایر نهادها کاری انجام نداده‌اند. از این رو لازم است تا ستاد قوی تشکیل شود که در زمینه ارائه خدمت به کارتن خواب‌ها هماهنگی بین بخشی را مدیریت کند.

وی افزود: در این میان دستگاه‌های دولتی که مسئولیت صدور شناسنامه را دارند و یا دستگاه‌هایی که ارائه دهنده خدمات حمایتی از خانواده معتادان و یا افراد بهبود یافته را بر عهده دارند، در کنار تقویت سازمان‌های مردم نهاد ارائه دهنده خدمات اجتماعی و حتی ایجاد نهادهای مردمی برای دخالت در بحران خانواده‌هایی که در معرض آسیب ها هستند از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

دانشور تاکید کرد: برای حل معضل کنونی وضعیت کارتن خواب های شهر تهران باید از دور تسلسل جمع آوری کارتن خواب ها توسط شهرداری خارج شد و این موضوع زمانی محقق می‌شود که سایر نهادها همچون وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی در کنار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌هایی همچون تامین اجتماعی و بهزیستی به صحنه بیایند تا یک گام اساسی برای تغییر شرایط کنونی کارتن خواب‌ها برداشته شود.


گروه دیما
سئو و پشتیبانی: گروه دیما