کد خبر:152 بازدید: 11527 بازدید

همانطور که شهرداری تهران در بحث ساماندهی زنان در معرض آسیب های اجتماعی نسبت به متولیان اصلی این امر پیش تاز بوده است، پیشنهاد می شود در استفاده از نقش زنان در پست های مدیریت شهری نیز پیش تاز باشد.

 فاطمه دانشور عضو و رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران طی دیداری از اداره کل امور بانوان معاونت فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران براهمیت فعالیت های مدیریت شهری درحوزه زنان تأکید کرد و افزود: همانطور که شهرداری تهران در بحث ساماندهی زنان در معرض آسیب های اجتماعی نسبت به متولیان اصلی این امر پیش تاز بوده است، پیشنهاد می شود در استفاده از نقش زنان در پست های مدیریت شهری نیز پیش تاز باشد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد:در حال حاضر بار تکفل در ایران 4 نفر و به دلیل نرخ تورم بویژه در سالهای اخیر که به حالت مزمن درآمده،طبقه متوسط جامعه را با سرعت با شکاف درآمد- هزینه مواجه کرده است و این امر موجب شده تفریح و سرگرمی،ورزش،مسافرت و ... از سبد هزینه به تدریج خارج و تبعات کمبودهای مالی موجب نارضایتی در محیط خانواده ها شود که یکی از تهدیدهای جدی بنیان خانواده،گسترش طلاق،اعتیاد و ... به شمار آید.

دانشور خاطر نشان کرد: به همین دلیل در پروژهای میدانی،81 درصد انگیزه بانوان برای فعالیتهای اقتصادی ،تامین بخشی از هزینه های خانواده، است.

متاسفانه زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال کشور تنها ده درصد در فعالیتهای اقتصادی سهیم هستند و علی رغم افزایش چشمگیر تعداد بانوان فارغ التحصیل دانشگاهی،سهم خانم ها در حوزه های مدیریتی بسیار بسیار ناچیز است.

در چنین شرایطی ضرورت دارد مسئولان و مدیران شهری این نیاز جمعیت بانوان را دیده و برای آن بطور دقیق و کارشناسی برنامه ریزی نماید.به اعتقاد بنده،توسعه کسب و کار خانوادگی و آموزش آن می تواند راه برون رفت از این بحران باشد.

وی با اشاره به اینکه حدود 17 دستگاه و ارگان در گیر با مسائل زنان وجود دارد پیشنهاد داد:

کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران این آمادگی را دارد که نشست مشترکی با موضوعیت هم اندیشی در حوزه زنان با مشارکت تمامی دست اندر کار در این حوزه اعم از بخش های دولتی، خصوصی و تشکل های فعال در این زمینه تشکیل شود.

دانشور تاکید کرد:بانوان پایتخت به دلیل گستردگی شهر با تنوع موضوعات و مشکلات بسیاری روبرو هستند باید صدای آنها را بشنویم.

وی تاکید کرد: ماموریت های شهرداری تهران با رویکرد های اجتماعی و فرهنگی بدون توجه به توانایی زنان امکان پذیر نیست.


گروه دیما
سئو و پشتیبانی: گروه دیما