کد خبر:1127 بازدید: 4340 بازدید
مصاحبه

برنامه‌های مدیران در زمینه آسیب‌های اجتماعی حل کننده مسائل نیست، فقط جمع‌کننده است


گروه دیما
سئو و پشتیبانی: گروه دیما