18 مرداد 1399 ساعت 05:24

آشنایی با فاطمه دانشور

فاطمه دانشور کارآفرین ایرانی

فاطمه دانشور (متولد ۱۳۵۳)، کارآفرین و تاجر ایرانی و از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در دوره چهارم و عضو اتاق بازرگانی, صنایع, معادن و کشاورزی است. وی کارشناس مدیریت بیمارستانی و کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران است.
مدیرعامل سیاحان سپهر آسیا و بنیانگذار موسسه نیکوکاری مهرآفرین پناه عصر حامی زنان و کودکان بی سرپرست و بدسرپرست کودکان کار و خیابان و بازمانده از تحصیل و نوزادان مادران معتاد و... می باشد.

فاطمه دانشور
فاطمه دانشور مهرآفرین

زندگی من

خواستنی که توانستن شد

امروز خیلیها از من میپرسند عامل موفقیتت چه بود؟ به آنها میگویم که موفقیت من به عوامل متعددی بستگی داشت؛ یکی از این عوامل افراد موثری بودند که در مسیر زندگیام قرار گرفتند و به کمك آنها مسیرهایی به رویم گشوده شد . این نکته همواره برای من عجیب و سوال برانگیز است، زیرا همیشه در کتابها خوانده بودم که شما به اهدافی میرسید که آنها را در ذهنتان تکرار کردهاید. اما من به اهدافی بسیار فراتر از آنچه نوشته بودم رسیدم...

فاطمه دانشور
فاطمه دانشور:

در ادامه اجراي طرح هدفمندي يارانه ها توسط دولت محترم يازدهم، لزوم بازنگري، اصلاحات و تكميل اين طرح، مهمترين دغدغه و موضوعي بود كه توسط دستگاه هاي مختلف دولتي و غيردولتي و نيز رسانه ها مطرح شد.

در ادامه اجراي طرح هدفمندي يارانه ها توسط دولت محترم يازدهم، لزوم بازنگري، اصلاحات و تكميل اين طرح، مهمترين دغدغه و موضوعي بود كه توسط دستگاه هاي مختلف دولتي و غيردولتي و نيز رسانه ها مطرح شد. طرحي كه پس از كش و قوس هاي بسيار در دولت هاي گذشته، بالاخره در دولت دهم با كاستي ها و نواقص بسيارزياد اجرايي شد و دولت كنوني هم خود را موظف به پيگيري آن كرده است؛ ولي آنچه در ادامه اجراي اين طرح اهميت بسزايي دارد، همان است كه برآن پاي فشرده مي شود: اصلاح و تكميل نواقص و ايرادات و نيز رفع اثرات سوء تورمي و ركود اقتصادي.

در سه سالي كه از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها مي گذرد، اجراي ناقص و اثرات تورمي و ركود اقتصادي آن، بر قشر ضعيف جامعه تأثير كمرشكني داشته است. دهك هاي پايين جامعه، در اين سالها در ازاي گرفتن مبالغي اندك، مورد هجمه تورم 40 درصدي و ركود بي سابقه قرارگرفتند و بيش از آنچه از اين طرح منتفع شوند، متضرر شدند.

ولي در دهك هاي پايين جامعه، قشري هم وجود داشت كه بيش از ديگر كم درآمدان آسيب ديد؛ قشر زنان و كودكان بدسرپرست. متأسفانه به دليل اجراي ناقص و بي برنامه طرح، دولت وقت براي وضعيت ايشان چاره انديشي نكرد و منجر به اين شد كه ايشان از حق يارانه خود هيچ بهره اي نبرند.

اين قشر كه از آسيب پذيرترين اقشار جامعه هستند، لاجرم بايد مورد توجه ويژه تر اين طرح باشند، ولي متأسفانه به اندازه اقشار متوسط هم از حق خود بهره اي نبرده و نمي برند. طرحي كه قرار بود بيش از همه به درد و حال دهك هاي پايين جامعه بخورد، براي يكي از نيازمندترين اقشار جامعه برنامه اي ندارد.

با كمال تأسف، يارانه كودكان و زنان بدسرپرست به حساب پدران و همسراني از ايشان واريز مي شود كه معمولاً خود موجب اين فلاكتند و به غير از آناني كه به دليل عسر و حرج (مانند زندانيان مالي) موجب بدسرپرستي تحت تكفّلان خود شده اند، اكثراً صلاحيت دريافت يارانه به عنوان سرپرست خانوار را ندارند. زنان و كودكان اين افراد، معمولاً مجبورند با كار طاقت فرسا و شديد، هم هزينه هاي زندگي خود و هم هزينه هاي پدران و همسران شان را تأمين كنند؛ سرپرستاني كه اغلب معتادند و حاصل دسترنج زنان و بچه هايشان را دود مي كنند. وقتي كه قرار باشد كه ريالي از حق اين زنان و كودكان پرداخته نشود و براي خودشان هزينه نشود، چرا بايد به دست سرپرستان بد آنان برسد؟!

زنان و كودكان بدسرپرست، از طرف سرپرستان شان حمايت مالي نمي شوند و نياز شديدي به همين مقدار كم يارانه دارند؛ بنابراين دولت محترم بايد حتماً براي رساندن مستقيم يارانه به ايشان، برنامه و چاره انديشي داشته باشد. دولت بايد طي اعلاني عمومي از زنان بدسرپرست بخواهد كه براي شناسايي مراجعه كنند و نيز در شناسايي زنان و كودكان بدسرپرست از مراكز خيريه و سازمان هاي غيردولتي كمك بخواهد و سپس يارانه ايشان را به حساب شخص خودشان واريز كند.

حال كه دولت محترم در حال بازنگري به اين طرح است و اصولاً يكي از اهداف حياتي اين طرح حمايت بيشتر از اقشار ضعيف است، بايد زنان و كودكان بدسرپرست را دريابد!

آخرین اخبار

1391-1396 کلیه حقوق برای وب سایت فاطمه دانشور محفوظ است.

Template Design:Dima Group