13 مرداد 1399 ساعت 21:47

آشنایی با فاطمه دانشور

فاطمه دانشور کارآفرین ایرانی

فاطمه دانشور (متولد ۱۳۵۳)، کارآفرین و تاجر ایرانی و از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در دوره چهارم و عضو اتاق بازرگانی, صنایع, معادن و کشاورزی است. وی کارشناس مدیریت بیمارستانی و کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران است.
مدیرعامل سیاحان سپهر آسیا و بنیانگذار موسسه نیکوکاری مهرآفرین پناه عصر حامی زنان و کودکان بی سرپرست و بدسرپرست کودکان کار و خیابان و بازمانده از تحصیل و نوزادان مادران معتاد و... می باشد.

فاطمه دانشور
فاطمه دانشور مهرآفرین

زندگی من

خواستنی که توانستن شد

امروز خیلیها از من میپرسند عامل موفقیتت چه بود؟ به آنها میگویم که موفقیت من به عوامل متعددی بستگی داشت؛ یکی از این عوامل افراد موثری بودند که در مسیر زندگیام قرار گرفتند و به کمك آنها مسیرهایی به رویم گشوده شد . این نکته همواره برای من عجیب و سوال برانگیز است، زیرا همیشه در کتابها خوانده بودم که شما به اهدافی میرسید که آنها را در ذهنتان تکرار کردهاید. اما من به اهدافی بسیار فراتر از آنچه نوشته بودم رسیدم...

فاطمه دانشور
فاطمه دانشور:

 نوروز امسال با ایام شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام ا... علیها مقارن شده است. این تقارن ها در کشور ما همیشه توسط مردم درست مدیریت شده و مردم با حفظ حرمت، آیین باستانی خود را پاس داشته اند. همچنین، محتوای این تقارن ها هم، برای مردم ما برکت آور بوده است و مردم فهیم و فکور ما از این تقارن ها، برای آفرینش تشریک های نو با هدف ارتقاء بینش و پاسداشت مناسبت ها با نگاهی نو، بهره جسته اند.

 نوروز امسال با ایام شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام ا... علیها مقارن شده است. این تقارن ها در کشور ما همیشه توسط مردم درست مدیریت شده و مردم با حفظ حرمت، آیین باستانی خود را پاس داشته اند. همچنین، محتوای این تقارن ها هم، برای مردم ما برکت آور بوده است و مردم فهیم و فکور ما از این تقارن ها، برای آفرینش تشریک های نو با هدف ارتقاء بینش و پاسداشت مناسبت ها با نگاهی نو، بهره جسته اند.

نوروز باستانی ایران، که با نو شدن فصل و با آغاز بهار طبیعت همراه است، برای ایرانیان یادآور نو شدن درونی و کنار گذاشتن بدی ها و زشتی ها و تقویت نیکی ها بوده است. آنچه که پیامبر گرامی اسلام صل ا... علیه و آله، پس از بعثت شان آغاز کردند، زدودن زشتی ها بود که این رسالت را با جایگزینی سنتهای غلط با روش های درست انجام دادند. سنت های غلطی که بدون وضع قوانین پیچیده و زیاد، و فقط با معرفی الگوی عملی توسط خود حضرت رسول (ص) و بدون خشونت و درگیری کنار گذاشته شد. تقابل نرم با شیوه های غلط دوره  جاهلیت، با تولد دختری که مادر پدرش شد، نمایان تر شد؛ آنجا که سنت وحشتناک و دردناک زنده به گور کردن دختران، در سیره عملی پیامبر گرامی (ص) با بوسه زدن بر دستان کوچک دخترش مقابله شد. آنجا که ایشان را تکریم فراوان کرد و در وصف مقام بلند و بی بدیلش، رضای خدا را در رضای ایشان و خشم خدا را در خشم ایشان تعبیر نمود. آنجا که در هر دیداری با ایشان از جای خود تمام قد برمی خاست و با زیباترین و لطیف ترین القاب، دست بر سینه، ایشان را خطاب قرار می داد.

در دنیای کنونی ما، سنت جاهلی زنده به گور کردن دختران، به شیوه دیگری به نام کودک آزاری و پدیده کودکان کار رخ نموده است و باز نیاز به الگوهایی که ما را از این شیوه های غلط برهاند، در هر بعد و زمینه ای، حس می شود. توفیق پیامبر گرامی (ص) در تغییر سنت های لایتغیر مردم، با ترویج الگوی عملی ممکن شد؛ شیوه ای که ما اکنون به آن بسیار نیازمندیم. معرفی الگوهایی که با گذر زمان کهنه نشدند و در هر زمان و مکانی قابلیت تبعیت دارند. الگوهای ارزشمندی که نگاه هرچند مختصر به زندگی ایشان و الگوبرداری ناقص از سیره شان، تاکنون منشأ برکات و خیرات فراوان در زندگی شیعیان بوده است. سیره عملی پیامبر گرامی اسلام (ص) در رفتار با دختر مکرّم شان، الگوی رفتاری والدین ما شده است و این است که رفتار با زنان شیعه را در مقایسه با دیگر مذاهب و ادیان، با احترام و تکریم بیشتری همراه است و اصولاً کرامت زنان شیعه نسبت به دیگر مذاهب به دلیل وجود الگویی ارزشمند مانند حضرت زهرا (س) است.

وجه دیگری از زندگی بابرکت حضرت زهرا (س) که در حال حاضر می تواند الگوی مؤثر و کاربردی برای ما باشد، بعد اقتصادی زندگی حضرت است. بعدی که در زمان ما با طرح «اقتصاد مقاومتی» توسط مقام معظم رهبری، قابلیت استفاده فراوان دارد و ارزش مطالعه و الگوبرداری، هم در سطح حکومتی و هم در سطح مردمی دارد. بانوی دو عالم که از آموزه های اقتصادی مادر بزرگوارشان - به عنوان بزرگترین و قدرتمندترین حامی مالی دین مبین اسلام- بهره می بردند، در حالی که خود و همسرشان می توانستند از ثروتی سرشار بهره ببرند - که یکی از مصادیق آن فدک بود- اما همچون مادر گرامی شان، از آنچه داشتند، هیچ برنداشتند. اگر بیشتر در بعد اقتصادی زندگی کوتاه حضرت بخوانیم، خواهیم دریافت که ایشان با هوشمندی اقتصادی، هم از سویی در زندگانی کوتاه، اما پربرکت شان با حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، به تولید ثروت سرشار برای جامعه اسلامی پرداختند، و هم از سوی دیگر، با قناعت و استغنای کامل از مال دنیا، الگوی جامعه در پیشبرد اهداف خرد و کلان اقتصادی شدند. الگویی که در سطح حکومتی می تواند با تولید ثروت، جلوگیری از اسراف، برنامه ریزی های کلان و عدالت در کنار پیشرفت اقتصادی، و در سطح مردمی با مشارکت در تولید ثروت، قناعت، نیکوکاری و انفاق پیگیری شود. هرچند علمای دین و اقتصاددانان کشور، می توانند در بررسی دوسویه، ابعاد عمیق تر و مهمتری از زندگی اقتصادی حضرت را واکاوی و الگوبرداری عملی نمایند.

رمزهای شگفت زندگی حضرت زهرا (س) یکی پس از دیگری با تلاش علمای بزرگ اسلام رمزگشایی و تبیین شده و می شود و ایشان هرچند از زندگی پربرکت شان، هجده بهار بیشتر نگذشته بود، اما همچون نوری عظیم و بسیار کوتاه در شب ظلمت بشریت تابیدند و این نور هرچند فقط لحظه ای تابید، اما همه فضای شب را روشن کرد و با همان یک لحظه، کشتی های اسیر امواج سهمگین- اگر اعتنایی به آن کردند- مسیر خود را پیدا کردند. نور عظیمی که برای حجت های بزرگ خداوند بر خلقش، حجت شد؛ تاآنجا که حضرت امام صادق (ع) در وصف مقام ایشان فرمودند: «ما حجت های خداوند بر مردم هستیم و مادرمان حجت خداوند بر ما !». پس چنین حجت بزرگی، حجت را بر ما هم تمام می کند و الگوی تمام عیار ما، گذشتگان و آیندگان ما می تواند باشد و اصولاً بشریت نیاز به الگو و حجتی دارد که با گذر زمان رنگ نبازد و خداوند ایشان را فراروی بشریت قرار داده تا حجت را بر همه ما تمام کرده باشد.

خداوند با زمینی کردن وجود نازنین حضرت زهرا (س) که اگر نبود، افلاک را خلق نمی کرد و مصداق «لولاک ماخلقت الافلاک» شد، بر سر بشریت منت گذاشت و بزرگترین بهار زندگی شان را به ایشان عطا کرد؛ بهاری که رستاخیز دل مردم شد و نظاره دائم به این بهار، سرما و خشونت هر سنت جاهلی ای را از بین برد و می برد.

بهار دل انگیز طبیعت و تقارن آن با ایام فاطمیه، یادآور بهاری است که پیامبر گرامی (ص) در دل و جان مردم ایجاد کردند؛ بهاری که طراوت آن به ویژه با وجود نازنین حضرت زهرا سلام ا... علیها، دل انگیزتر و لطیف تر شد. ما آنچه داریم به برکت قرآن و اهل بیت (ع) بوده و هست و بر همه ماست که در کنار انجام سنت حسنه صله رحم و لذت بردن از بهار طبیعت و نو کردن ظاهر و باطن مان، از مصائب مادرمان که سند مظلومیتش همیشه بر تارک تاریخ نقش بسته است، یاد کنیم و با نگهداری حرمتش در این ایام و اقامه عزایش، نگذاریم که بین ما هم مظلوم باشد.

کلمات کلیدی

فاطمه دانشور

آخرین اخبار

1391-1396 کلیه حقوق برای وب سایت فاطمه دانشور محفوظ است.

Template Design:Dima Group