فاطمه دانشور | عضو شورای شهر | مهرآفرین

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران:
بزرگ کردن قلم برگشت به حالت عادی قلم کوچک کردن قلم چاپ صفحه پی دی اف صفحه ارسال به دوستان

اخيرا اين پيشنهاد را در شوراي شهر تهران مطرح کردم که به جاي برگزاري مراسم هاي مجلل افطاري، همان مبالغ را صرف امور خيريه کنيم.

اخيرا اين پيشنهاد را در شوراي شهر تهران مطرح کردم که به جاي برگزاري مراسم هاي مجلل افطاري، همان مبالغ را صرف امور خيريه کنيم. در ايام ماه مبارک رمضان، هر روز کارت دعوت هايي به دستمان مي رسد به منظور شرکت در مراسم هاي افطاري که متداول است و بايد فرهنگسازي شود تا اين اتفاق نيفتد. مي توان يک افطاري خيلي ساده داد و شام مجللش را به خيريه ها و مناطقي که افراد آسيب ديده زيادند نظير محله هايي که کودکان کار يا کارتن خواب ها ساکن هستند، برد. يک بار وقتي آرزوي يکي از اين کودکان کار را پرسيدم، گفت آرزويش اين است که يک سبد ميوه داشته باشد. بعضي از اين بچه ها حتي سالي يک بار هم ميوه نمي خورند. مي توانيم در اين ماه مبارک، با صرف هزينه افطاري براي اين بچه ها، اين فرصت را به آنها بدهيم که آنها هم سالي يک بار تغذيه اي خوب داشته باشند. اهميت اين موضوع در آن است که وقتي براي اين بچه ها، سفره اي مي اندازيم، درگير مسايل اين بچه ها خواهيم شد و هم صحبتي با آنها، مسير يک سال آينده مان را تعيين مي کند. درواقع اين موضوع سبب مي شود با دغدغه اين بچه ها درگيرشده و خود را موظف بدانيم تا به آنها کمک کنيم. همه ما در قبال اين بچه ها مسووليم. اتفاقا بايد کمک به اين بچه ها، رسانه اي شود. سفره را مي توان در محلاتي که اين بچه ها سکونت دارند نظير مناطق 12 و 15 و 20 پهن کرد؛ در مناطقي که برخي خانواده ها در آن، حتي نان را هم قسطي مي خرند. در برخي نانوايي هاي اين مناطق نوشته اند که از فروش نان قسطي معذوريم. وقتي در اطراف ما، شرايط اين چنيني وجود دارد، چطور مي توانيم سفره هاي رنگين در تالارها و هتل ها پهن کنيم و با خيال راحت از طعام آنها بخوريم؟ تاکيد برخي هم طبق سفارشات شريعت ما، صرف هزينه براي ايتام است. خيريه هاي زيادي در سراسر کشور براي کمک به ايتام وجود دارد. کاش عده اي هم بچه هاي کار را مد نظر قرار دهند، که از مصاديق «وابن السبيل» هستند و در قرآن هم کمک به آنها سفارش شده است؛ يا بيماراني که به بيماري هاي خيلي خاص مبتلاهستند. ماه مبارک رمضان، فرصت مغتنمي است براي توجه کردن به مشکلات اقشاري که، در ساير اوقات به آنها توجه کمتري داشته ايم.

فاطمه دانشور عضو شورای شهر

آخرین اخبار

web stats log analyzer

1391-1396 کلیه حقوق برای وب سایت فاطمه دانشور محفوظ است.

Template Design:Cyanviolet Group